Home Фінанси Тарифи Кошторис на 2021 рік в Україні

Кошторис на 2021 рік в Україні

671 просмотров
0

Головним плановим документом для бюджетних організацій є кошторис. Його відсутність може викликати підозри з питання нераціонального використання грошових коштів. Щоб скласти кошторис на 2021 рік в Україні необхідно ознайомитися з нововведеннями в законодавстві, враховувати і дотримуватися змін, грамотно проводити розрахунки по дохідній і видатковій частинах.

Що таке бюджетний кошторис?

Бюджетний кошторис  -важливий для бюджетних і підвідомчих організацій документ, в якому описані доведені обсяги, а також зазначено розподіл витрат на утримання підприємств. Зазначені показники встановлюються на певний термін, як правило їм є 1 фінансовий рік.

Бюджетний кошторис установи складається, затверджується і ведеться в порядку, визначеному головним розпорядником бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться установа, відповідно до загальних вимог, встановлених Мінфіном України.

Бюджетний кошторис казенного установи, що є органом державної влади (державним органом), органом управління державним позабюджетним фондом, органом місцевого самоврядування, здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, затверджується керівником цього органу або іншою особою, уповноваженою діяти в установленому українським законодавством порядку від імені цього органу.

Затверджені в документі показники повинні бути реальними, відповідати з доведеними лімітами на прийняття і виконання зобов’язання щодо забезпечення повноцінного виконання функцій державними та іншими установами, фінансування яких проводиться за рахунок державних коштів.

Бюджетний кошторис бюджетної установи складається з урахуванням обсягів фінзабезпечення для здійснення закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення повноцінного фунуціонування державних закладів на підприємств, яки фінансмуються з дкержбюджету, передбачених при формуванні планів-графіків закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб, які затверджені згідно з лімітними зобов’язаннями на прийняття чи виконання бюджетних зобов’язань на закупівлю товарів, робіт, послуг для забезпечення державних (муніципальних) потреб.

У бюджетному кошторисі казенного установи додатково повинні затверджуватися інші показники, передбачені порядком складання та ведення бюджетного кошторису казенного установи.

Показники бюджетного кошторису підприємства, керівник якого має право затверджувати, можуть бути деталізовані в межах доведених лімітів бюджетних зобов’язань за кодами елементів (підгруп та елементів) видів витрат, а також додатково за кодами статей (підстатей) відповідних груп (статей) класифікації операцій сектору державного управління в межах доведених лімітів бюджетних зобов’язань.

До відома! Бюджетний Кошторис допускає коригування в рамках доведених цифр. При зменшенні або збільшенні суми зміни вказуються знаками » + ” і ” – ” відповідно.

При внесенні поправок показники можуть вплинути на такі величини:

 • кінцеві обсяги кошторису;
 • розподіл аналітичних показників за кодами;
 • проведення розподілів за кодами;
 • розподіл зазначених у кошторисі показників, де не обов’язкова наявність бюджетної прописи головного розпорядника.

Іншими словами, видаткові та дохідні частини можуть зазнати змін.

Особливості заповнення бюджетного кошторису на 2021 рік

В українському законодавстві передбачено обов’язкове складання кошторисів на 2021 рік. Без них держбюджет не зможе виділити кошти на функціонування підприємства, виплати по зарплатах і на інші цілі. На підставі бюджетного кошторису проводиться формування зведеної відомості для бюджетних і підвідомчих установ. Розробка починається після отримання відомостей про величину коштів, виділених з держбюджету.

Розробка кошторису передбачає виконання наступних етапів:

 • розрахунок планових величин;
 • складання проекту документа;
 • підготовка обґрунтування для прийняття кошторису.

Документ розробляється тривалий час. Деякі з частин постійно коригуються. При вступі нових вимог можуть вноситися зміни і застосовуватися довідка про зміни до кошторису (додаток 11)(нова форма). Перш ніж складати кошторис необхідно вивчити бланки кошторисів на 2021 рік, і врахувати моменти, описані нижче:

 • складений підприємствами бюджетний кошторис неодноразово перевіряється відповідними особами/органами;
 • кошториси, в яких зазначені відомості про державну таємницю мають власні строки погодження;
 • у документі в обов’язковому порядку вказуються прогнозні дані і необхідні обґрунтування.

Важливо! При складанні кошторису керуйтеся новими бланками. Уважно вивчайте кожен стовпець. Пам’ятайте, він, як і рядки можуть змінюватися.

Коли дозволяється внесення змін до бюджетного кошторису?

Ініціювати внесення змін може Мінфін, особисто розпорядник та установа. Ситуації можуть бути різними. Тому кожна з них вимагає аргументування та обґрунтування. Деякі зі змін не можуть бути внесені без розпису державного або місцевого бюджету.

Ситуації, при яких дозволені зміни до бюджетного кошторису наступні:

 • під час діяльності основного підприємства виникла ситуація, що вимагає термінового перерозподілу суми асигнування за загальним або спеціальним фондами (сума призначень, яка визначена кошторисом за окремим бюджетом залишається колишньою);
 • проводиться передача суми бюджетних призначень головному розпоряднику;
 • бюджетні призначення зменшуються через нецільове використання коштів;
 • перерозподіл видатків проводиться між бюджетними програмами фондам (сума призначень, яка визначена кошторисом за окремим бюджетом залишається колишньою);
 • з’явилася необхідність збільшення видаткової частини, за рахунок зменшення інших статей;
 • проводиться перерозподіл коштів між територіальними одиницями на певні заходи;
 • необхідне скорочення видаткової частини або надання позики за рахунок Загального фонду держбюджету на рік;
 • внесені зміни до держбюджету, в результаті чого потрібне проведення відповідних змін у бюджетному кошторисі підприємства.

Зазначені вище ситуації можуть змінюватися, особливо це стосується бланків. Яка в цьому році довідка про зміни до кошторису, бланк 2021 року можна дізнатися на офіційному сайті Мінфіну або на тематичних форумах в інтернет-ресурсах.

Минимальная зарплата на 2021 год в Украине

Зведення показників спеціального фонду кошторису

Зведення показників спеціального фонду кошторису – це обов’язковий плановий документ, в якому вказані витрати і доходи в спецфонд бюджетної організації згідно з кодами бюджетної класифікації.

Одержувачами коштів попередньо розробляється план щодо їх використання. Форма плану заповнюється без позначення кодів. При необхідності в документ можуть вноситися інші показники(перед складанням слід уважно вивчати бланк кошторису у 2021 році).

Відповідно до бюджетних асигнувань підприємства мають право брати відповідні зобов’язання та використовувати їх на певні цілі, які зазначені у відповідних документах. Виділення бюджетних коштів установам можливе за умови, затвердження планів кошторису/асигнувань/кредитів/спецфонду/використання бюджетних коштів.

Звертаємо увагу! Порядок розроблення складання бюджетного кошторису на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису, бланк та інші документи узгоджуються Постановою КМУ.

Щоб робота бюджетних організацій була максимально ефективною головні розпорядники встановлюють до інших розпорядників Нижні граничні рівні витрат, кредитів. Також вказуються максимальні терміни складання та подання проектів.

Після складання проектів, перевірки правильності кошторису щодо дотримання показників нижнього рівня та законності складання починаються роботи зі складання зведеного кошторису.

Після складання зведеного кошторису головні розпорядники розробляють бюджетні запити, які в подальшому направляються до Мінфіну та інших організацій для включення їх до місцевих, регіональних та інших бюджетів.

У кошторисі на наступний бюджетний рік вказуються доходи і витрати організацій до дрібниць. Формування показників проводиться на підставі результатів попереднього року. У дохідну і видаткову частину кошторису включаються показники, передбачені законодавством. Після їх затвердження проекти приводяться у відповідність.

Квартальний звіт до Казначейства

Відповідно до Інструкції про надання звітності до Казначейства, організації, які отримують фінансування з держбюджету зобов’язані надати квартальний звіт в казначейство про виконан6іі кошторису по дохідній і видатковій частинам.

Крім того, підприємства та організації, що фінансуються з держбюджету, перед поданням бухгалтерської звітності своєму розпоряднику коштів бюджету, узгодять з територіальними органами казначейства, в яких відкриті їх особові рахунки, обсяги фінансування, залишки фінансування та касові витрати в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджетів України, який відображає бланк плану використання бюджетних коштів і після чого ставиться відмітка відповідального виконавця від органу казначейства.

Підтвердити залишки бюджетних коштів на розрахункових рахунках у виконавців кредитні установи не можуть і повернути бюджетні кошти можливо тільки в судовому порядку за умови невиконання виконавцями умов договорів (контрактів).

Резюме

В цьому році складання бюджетного кошторису залишилося незмінним. При цьому не варто розслаблятися. Не виключено, що в 2022 році вимоги до складання документа і бланки будуть іншими в порівнянні з 2021 роком.

Previous articleСмета на 2021 год в Украине
Next articleПомощь малообеспеченным в 2021 году