Соціальна допомогаАрхів

Пільги багатодітним сім'ям в Україні в 2022 році

Пільги багатодітним сім’ям в Україні в 2022 році

Яка сім’я вважається багатодітною Багатодітною, як вказує законодавство України, вважається та сім’я, в котрій чоловік і дружина, що знаходяться в офіційно зареєстрованому шлюбі, постійно проживають гуртом та виховують 3-х неповнолітніх або більше. Додатково до цієї групи відносяться родини, де …
Льготы многодетным семьям в Украине в 2022

Льготы многодетным семьям в Украине в 2022 году

Какая семья считается многодетной Многодетной, как указывает законодательство Украины, считается та семья, в которой муж и жена, которые находятся в официально зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают 3-х или более несовершеннолетних. Дополнительно к этой группе относятся семьи, где один …
Декретные выплаты 2022 в Украине

Декретные выплаты 2022 в Украине

Декретными выплатами в Украине называют сразу несколько пособий: по беременности, родам и по уходу за ребенком. Все эти выплаты предоставляются женщинам, ожидающим появления ребенка и в первые годы его жизни. Каким будет размер декретных выплат в Украине в 2022 …
Декретні виплати 2022 в Україні

Декретні виплати 2022 в Україні

Декретними виплатами в Україні називають відразу кілька посібників: у зв’язку з вагітністю, пологами та по догляду за дитиною. Всі ці виплати надаються жінкам, які очікують появи дитини і в перші роки його життя. Яким буде розмір декретних виплат в …
Розмір аліментів на дитину 2022 в Україні

Розмір аліментів на дитину 2022 в Україні

Щорічно, ближче до кінця року законодавці вносять нововведення в нормативні акти. цей рік не став винятком. Можливо розмір аліментів на дитину 2022 в Україні зміниться кардинально. Коли це станеться і в якому розмірі стане відомо трохи пізніше. Зараз про …
Размер алиментов на ребенка 2022 в Украине

Размер алиментов на ребенка 2022 в Украине

Ежегодно, ближе к концу года законодатели вносят нововведения в нормативные акты. этот год не стал исключением. Возможно размер алиментов на ребенка 2022 в Украине изменится кардинально. Когда это произойдет и в каком размере станет известно чуть позже. Сейчас о …

Допомога при народження другої дитини в 2022 році в Україні

Поява на світ малюка – це не тільки радість, але і великі витрати. Особливо, якщо дитина народилася в неповній сім’ї. Тому держава йде назустріч і надає молодим батькам певну фінансову допомогу. Виплата при народженні другої дитини в 2022 році …

Помощь при рождении второго ребенка в 2022 году в Украине

Появление на свет малыша – это не только радость, но и большие траты. Особенно, если ребенок родился в неполной семье. Поэтому государство идет навстречу и предоставляет молодым родителям определенную финансовую помощь. Выплата при рождении второго ребенка в 2022 году …

Дородові і післяродові виплати в 2022 році в Україні

Народження дитини завжди радісний та хвилюючий момент. Але у такий момент молоді батьки, як ніколи, потребують матеріальної підтримки та допомоги. В Україні кожна жінка має право отримати виплати, як до народження дитини, так і після її появи на світ. …

Дородовые и послеродовые выплаты в 2022 году в Украине

Рождение ребенка всегда радостный и волнующий момент. Но в такой момент молодые родители, как никогда, нуждаются в материальной поддержке и помощи. В Украине каждая женщина имеет право получить выплаты как до рождения ребенка, так и после ее появления на …