НовиниАрхів

медицинская реформа

Медицинская реформа в Украине 2021 года

Согласно старой пословице проблемы и трудности помогают в достижении целей. Это можно сказать о длительной медицинской реформе. Эпидемия коронавирус довела ее нецелесообразности, показала, что медицинская реформа в стране 2021 должна быть другой, не такой, как планировала Супрун. Сегодня убийственная …
мораторий

Будет ли мораторий на проведение проверок до конца 2021 года?

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Украине был введен с появлением на территории страны вспышки коронавірусної инфекции. Сначала документ об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с ковид-2019 вступил в силу 01.04.2020 года. В мае …
Правила дорожного движения Украины 2021 года

Правила дорожного движения Украины 2021 года

Печальная статистика, нежелание граждан учить правила привели к изменению в законодательстве. Сегодня они понравятся не каждому, поскольку правила дорожного движения Украины 2021 изменятся кардинальным образом. Причины внедрения изменений Статистические данные уверенно говорят о том, что в последнее время количество …
Медична реформа в Україні в 2021 році

Суть медичної реформа в Україні в 2021 році

Згідно зі старим прислів’ям проблеми і труднощі допомагають в досягненні цілей. Це можна сказати про тривалу медичну реформу. Епідемія коронавірус довела її недоцільності, показала, що медична реформа в країні 2021 повинна бути іншою, не такою, як планувала Супрун. Сьогодні …
Нові ПДД в Україні в 2021 році

Правила дорожнього руху України 2021 року

Сумна статистика, небажання громадян вчити правила призвели до зміни в законодавстві. Сьогодні вони сподобаються не кожному, оскільки правила дорожнього руху України 2021 зміняться кардинальним чином. Причини впровадження змін Статистичні дані впевнено говорять про те, що останнім часом кількість аварійних …
Мораторій на налогові перевірки в Україні

Мораторій на проведення перевірок до кінця 2021 року

Мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу в Україні був введений з появою на території країни спалаху коронавірусної інфекції. Спочатку документ про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з ковід-2019 набрав чинності 01.04.2020 року. У травні Рада …
Когда будет мобилизация в 2021 году

Мобилизация в Украине в 2021 году

Начиная с 2014 года численность украинской армии увеличилась до 240 тыс. человек. Проблемы, связанные с обороноспособностью для правительства страны, стоят на первом месте. Для действующего руководство главное, чтобы границы страны были целыми и незыблемыми. Поэтому мобилизация в Украине в …
Мобілізація в Україні в 2021 році

Мобілізація в Україні в 2021 році

Починаючи з 2014 року чисельність української армії збільшилася до 240 тис. чоловік. Проблеми, пов’язані з обороноздатністю для уряду країни, стоять на першому місці. Для чинного керівництво головне, щоб кордони країни були цілими і непорушними. Тому мобілізація в Україні в …
Наказ президента України

2021 рік оголошено в Україні роком математичної освіти

Щороку в Україні впроваджують ряд заходів, спрямованих на підтримання та розвиток тієї чи іншої сфери, наприклад, медицина, історія і т.д. Комплекс заходів стосується державних службовців, школярів, студентів та інших громадян, тому багатьох цікавить питання, що підготував українцям 2021 рік? …
2021 год математики в Украине

2021 год объявлен в Украине годом математического образования

Ежегодно в Украине внедряется ряд мероприятий, направленных на поддержание и развитие той или иной сферы, например, медицина, история и т.д. Комплекс мер касается государственных служащих, школьников, студентов и других граждан, поэтому многих интересует вопрос, что подготовил украинцам 2021 год? …