Home Новини Закон України про державний бюджет України на 2023 рік

Закон України про державний бюджет України на 2023 рік

182
0
Державний бюджет України на 2023 р. Основні показники

Нову бюджетну декларацію вже складено до 2024 року. У ній уряд України окреслив свої погляди на те, якою має бути бюджетна політика в середньостроковій перспективі. Декларація, в якій прописаний закон України про державний бюджет України на 2023 рік, задає важливі показники загальної бюджетної сфери, наміри державної політики в різних сферах життя громадян. Додатково вказані шляхи рішення, які є основою для створення держбюджету в країні на цей рік і наступний включно.

Головні моменти у декларації

Пріоритетність бюджетної політики включає безліч ключових моментів, але на перших позиціях – це охорона та забезпечення держави, чисте довкілля та енергетична незалежність. Варто розглянути всі пріоритети за списком із декларації:

 • підвищення обороноздатності та безпеки країни України;
 • розвиток аграрного середовища;
 • створення безпечної та чистої екосистеми;
 • розвиток адміністративних послуг та додаткова їх цифровізація;
 • енергетична незалежність;
 • соцпідтримка та забезпечення громадян за вчиненою новою системною схемою;
 • освітня сфера більш якісна, сучасна та інклюзивна;
 • медицина на новому рівні – більш ефективному та якісному;
 • підвищення рівня прозорості у користуванні державного бюджету.

У декларації щодо планування бюджету країни, яку схвалив уряд додатково внесено пропозиції щодо покращення ПК України. Це дозволить створити достатньо ресурсну базу у сфері підвищення доходів до держбюджету у середньостроковий період.

Державні соціальні стандарти переглянули розмір мінімальної зарплати до:

 • з 01 січня 2023 року – 7176 грн;
 • з 01 січня 2024 року – 7665 грн.

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 • з 01 січня 2023 року – 3193 грн;
 • з 01 січня 2024 року – 3411 грн.

Взаємозв’язок державного та місцевих бюджетних сфер

У Бюджетній декларації є визначення державної бюджетної політики щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин до 2024 року. Це такі напрямки:

 • подальший розвиток середньострокового бюджетного створення плану на місцевому рівні;
 • удосконалення міжбюджетного регулювання;
 • збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин;
 • зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів;
 • підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

Важливо, що для реалізації встановлених цілей бюджетної політики та у рамках подальшого розвитку реформи міжбюджетних відносин передбачається виділяти державний бюджет на:

 • продовження процесу децентралізації бюджетних повноважень, а також складання сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в рамках нової територіальної основи діяльності органів влади;
 • подальший розвиток організаційних, правових та фінансових передумов для зміцнення місцевого самоврядування;
 • забезпечення динаміки доходів, що належать до місцевих бюджетів, збереження рівня їх надходжень не нижче 20% доходів зведеного бюджету України та зменшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;
 • удосконалення підходів до здійснення горизонтального вирівнювання податкової здатності місцевих бюджетів відповідно до нового адміністративно-територіального устрою та за результатами реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
 • створення прогнозованих місцевих бюджетів для підвищення передбачуваності та послідовності незалежної матеріальної політики на місцевому рівні, узгодження таких прогнозів із середньостроковими програмами соціально-економічного розвитку громад;
 • стимулювання соціально-економічного розвитку територій, спрямовуючи кошти державного фонду регіонального розвитку на виконання інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, у тому числі на проекти розвитку регіону українських Карпат;
 • підтримка заходів соціально-економічної компенсації ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження;
 • розвиток інфраструктури індустріальних парків та центрів креативної економіки.

Також передбачається подальший розвиток рівня автоматизації процесів у сфері управління державними фінансами на місцевому рівні за допомогою впровадження новітніх інформаційних технологій та удосконалення програмно-цільового методу, у тому числі шляхом інтеграції гендерно орієнтованого підходу до бюджетного процесу.

Освіта

Передбачається продовжити реалізацію реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» та при плануванні держбюджету України на 2023 рік. Проект закону враховує виділення суми на освітню сферу у розмірі 1,4 млрд. грн.

В рамках реалізації пілотного всеукраїнського інноваційного освітнього проекту «Розробка та впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти за умов реалізації стандарту освіти на державному рівні». В уряді є план, за яким розпочнеться оснащення 260 класів шкіл новим обладнанням та комп’ютерною технікою та підвищити кваліфікацію 33,1 тис. викладачів та асистентів.

З метою охоплення інклюзивною освітою дітей у всіх навчальних закладах на 2023 рік прогнозується передбачити 504,5 млн. грн. на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що дозволить охопити інклюзивними послугами у навчальних закладах понад 42 тис. дітей, у тому числі у загальноосвітніх закладах середньої освіти – 32,5 тис. дітей, дошкільної освіти – 9 тис. дітей, професійної (професійно-технічної) освіти – 0,6 тис. дітей.

Інформація! Передбачаються інші витрати у галузі освіти з метою реалізації держполітики у цій сфері.

Сімейна політика, захист прав дітей

Твердження держбюджету на 2023 рік передбачає реалізацію субвенції з державного бюджету за рахунок місцевих бюджетів на створення команд спеціалізованих служб підтримки людей, які постраждали фізично чи психологічно від домашнього насильства або за статевою ознакою. Сума на сферу підтримки осіб виділяється у розмірі 175,4 млн. грн., за рахунок яких буде створено 270 служб для постраждалих.

З метою дотримання прав дітей та подальшого правильного розвитку різних форм виховання у сім’ях передбачаються витрати до 2024 року у вигляді субвенції з державного бюджету на 2023 рік місцевим бюджетам на реалізацію проектів, будівельно-ремонтних робіт, купівлю житла. Також організовуватимуться спеціальні центри для розвитку сімейної форми виховання, також розглядатимуться й інші види виховних робіт для опікунів та піклувальників дітей-сиріт, малюків позбавлених опіки батьків.

Охорона здоров’я

Витрати на охорону здоров’я до 2024 року включно визначено з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

В облік державного бюджету додали й додаткові витрати на різні клінічні програми та їх розвиток. Це послужило рядом гарантій для наступних напрямків:

 • надана вчасно медична допомога при врахуванні того, що зростання населення підвищене. Ця допомога буде надана у 90,4% випадках та у 2024 році – 95,8% від кількості населення;
 • допомога екстреного характеру. Цей критерій дозволяє фахівцям вчасно реагувати без втрати якості послуг, якщо пацієнт має невідкладний стан;
 • допомога амбулаторна, а також стаціонарна вторинна або високоспеціалізована підтримка людині. Враховується пріоритетний перелік послуг у цьому випадку;
 • своєчасна клінічна реабілітація.

Прожитковий мінімум

Декларацію з бюджету розроблено включно до 2024 року. За цей час щодо постанови уряду в Україні створено термінову перспективу підвищення вартісної величини достатньої для забезпечення простих життєвих (базових) потреб людини. У документі описано повні суми показників доходів та фінансування гобюджету.

У політиці вже спланували підвищення прожиткового мінімуму у 2023 році:

 • з 1 січня 2023 р. ця сума зросте до 2589 грн.;
 • для дітей до шестирічного віку суму 2272 грн було передбачено на початку року;
 • якщо дитині від 6 до 18 років, то її прожитковий мінімум становить 2833 грн.;
 • прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2684 грн.;
 • передбачено по 2093 грн для непрацездатних та інвалідів.

Висновок

У новій бюджетній декларації є всі показники доходів та загального фінансування державного бюджету. Також до неї включені загальні показники за граничними витратами, сума мінімального заробітку українців, прожитковий мінімум та багато інших моментів із різних сфер життя населення. Завдяки цим показникам у політиці вчасно можуть відстежити основні напрямки бюджетної політики, які заплановані на поточний та 2024 роки.