КодексАрхів

Трудовой кодекс Украины 2022 года

В 2022 году ТК Украины изменится. На опасных рабочих местах будет запрещено работать, компании нужно будет вести учет мелких травм на рабочем месте, видеосъемка производственного процесса будет узаконена. Также Трудовой кодекс Украины 2022 года планирует другие нововведения которые положительно …

Трудовий кодекс України 2022 року

У 2022 році ТК України зміниться. На небезпечних робочих місцях буде заборонено працювати, компанії потрібно буде вести облік дрібних травм на робочому місці, відеозйомка виробничого процесу буде узаконена. Також трудовий кодекс України 2022 року планує інші нововведення які позитивно …

Закон Украины О местном самоуправлении в Украине 2022 года

Местное самоуправление – важный территориальный орган в каждом городе Украины. Активная деятельность работников позволяет отслеживать благополучие населения, помогать в сложных ситуациях, контролировать социальную напряженность. Любые изменения в законодательстве носят серьезный характер, влияют на экономическую и политическую жизнь в Украине. …

Закон України про місцеве самоврядування в Україні 2022 року

Місцеве самоврядування – важливий територіальний орган у кожному місті України. Активна діяльність працівників дозволяє відстежувати благополуччя населення, допомагати в складних ситуаціях, контролювати соціальну напруженість. Будь-які зміни в законодавстві носять серйозний характер, впливають на економічне і політичне життя в Україні. …
Новый Трудовой кодекс в Украине

Трудовой кодекс Украины 2021 года

На пороге 2021 года трудовому населению Украины придется привыкать к работе по новым правилам. Изменения в жизнь работающих донес Трудовой кодекс Украины 2021 года, который в 2020 году претерпел множество изменений. С точки зрения правительства действующий документ положительно отразится …
Трудові відносини в Україні в 2021 році

Трудовий кодекс України 2021 року

На порозі 2021 року трудовому населенню України доведеться звикати до роботи за новими правилами. Зміни в життя працюючих доніс трудовий кодекс України 2021 року, який в 2020 році зазнав безліч змін. З точки зору уряду діючий документ позитивно відіб’ється …
Класифікація КВЕД в Україні

КВЕД 2021 року в Україні

Знайти коди КВЕД  2020 в Україні с расшифровкой  або завантажити класифікатор ви можете завдяки інтернет-ресурсам. Основоположною базою для цього послужила статистична класифікація видів економічної діяльності в Європейському економічному співтоваристві (КДЕС). Коди КВЕД2 2020 в Україні с расшифровкой КВЕД – …
Медична реформа в Україні в 2021 році

Суть медичної реформа в Україні в 2021 році

Згідно зі старим прислів’ям проблеми і труднощі допомагають в досягненні цілей. Це можна сказати про тривалу медичну реформу. Епідемія коронавірус довела її недоцільності, показала, що медична реформа в країні 2021 повинна бути іншою, не такою, як планувала Супрун. Сьогодні …
ЗУ "О местном самоуправлении"

ЗУ “О местном самоуправлении” в Украине 2021 года

На пороге 2021 года служащих органов местного самоуправления и народ интересуют вопросы, связанные с законодательными новшествами. Будет ли в новом периоде изменен ЗУ о местном самоуправлении в Украине 2021, предложения для которого больше года находятся на рассмотрении в ВР, …
Місцеве самоврядування в Україні

ЗУ про місцеве самоврядування в Україні 2021

На порозі 2021 року службовців органів місцевого самоврядування та народ цікавлять питання, пов’язані із законодавчими нововведеннями. Чи буде в новому періоді змінено ЗУ про місцеве самоврядування в Україні 2021, пропозиції для якого більше року перебувають на розгляді у ВР, …
SylnaUkraina
4.7 / 19