Home Фінанси Кодекс Кодекс України про адміністративні правопорушення 2023

Кодекс України про адміністративні правопорушення 2023

2076
0
адміністративні правопорушення України

Законодавство України визначає основні права і обов’язки своїх громадян в багатьох аспектах соціального життя. Важливим є знання цих аспектів, оскільки формування української особистості відбувається під їх впливом. Благоустрій громадянина залежить від дотримання законів, серед яких Кодекс України про адміністративні правопорушення 2023 року. Цей документ в сучасному суспільстві визначає права та свободи українців, установ, підприємств. Закон вимагає неухильного дотримування Конституції, поваги до честі і гідності інших громадян. Документ також включає відповідальність за несумісні, з визначеними в ньому правилами, вчинки.

адміністративні правопорушення

Структура та змістовна наповненість Кодексу

Кодекс офіційно затверджений Верховною радою Української РСР ще у 1985 році. Впродовж десятиліть у нього вносилися зміни і доповнення, проте основне структурне і змістовне наповнення залишилося. Зокрема, сьогодні документ включає:

 • 5 глав;
 • 33 розділи;
 • 330 статей.

Основне змістовне наповнення вміщує інформацію про:

 1. Загальні особливості дії даного документа.
 2. Правопорушення і відповідальність адміністративного характеру.
 3. Органи, що несуть відповідальність за регулювання відносин у суспільстві згідно цього закону.
 4. Ключові положення щодо можливих проваджень в руслі адміністративних правопорушень.
 5. Можливі адміністративні стягнення при недотриманні основних положень документа.

Зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення 2023

Українське суспільство рухається вперед, відповідно змінюються і усталені норми його контролю, адміністративний кодекс України 2023 не виняток. Зокрема, з 1 січня 2023 року в закон вводяться наступні доповнення пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати громадян і, відповідно, штрафів за адміністративні правопорушення.

 1. Роботодавці, які порушують Трудове законодавство, неналежно оформлюючи співробітника на роботу, при виявленні цього факту будуть змушені сплатити не 43,5 , а 96 тисяч гривень, що прирівнюється до 30 мінімальних зарплат. Роботодавець, який не доплачує за виконану у нічний час, чи у вихідний день, роботу сплачуватиме штраф у розмірі 32 тисячі гривень, замість 14,5 (10 мінімальних зарплат).
 2. Підтверджена крадіжка, при якій вартість вкраденого перевищує 10% від мінімальної заробітної платні, вимагатиме стягнення у розмірі 320 грн. (станом на 2016 рік це 145 грн.).
 3. Виявлення неліцензійного програмного забезпечення вартістю більше 14,5 тисяч грн. на підприємстві, чи в будь-якій установі веде за собою стягнення сума штрафу буде прирівняна до 32 тисяч грн.

Ще одне суттєве доповнення введе в Кодекс адміністративних правопорушень України зроблено до статті 172, яка стосується порушень вимог фінансового контролю. Зокрема йдеться про відомості у декларації особи, уповноваженої виконану вати державні функцій або функції місцевого самоврядування. Недостовірна інформація у цьому документі стосується різниці від 100 до 250 мінімальних заробітних плат і веде за собою накладення штрафу в розмірі від 1 тисячі до 5тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

Зміни стосуються і статті 96-1, яка звертає увагу на порушення законодавства під час забудови територій. З 2023 року від забудовника вимагається надання замовникові містобудівних умов та обмежень, паспорта забудови обраної територіальної ділянки.

Держбюджет України

Адміністративне судочинство

В Україні передбачено можливість судового вирішення питань адміністративного характеру, яка підпадає під дію документа під назвою Кодекс адміністративного судочинства 2023 року зокрема.

Цей документ визначає функції та юрисдикцію адміністративних судів стосовно ведення справ адміністративного характеру. Документ, завдяки основним положенням, вміщеним у нього, захищає права фізичних та юридичних осіб.

Кодекс працює на базі наступних принципів:

 • правового верховенства;
 • рівності перед законом;
 • змагальності сторін конфлікту;
 • точного встановлення обставин;
 • гласності;
 • обов’язковості адекватного вирішення;
 • можливості апеляційного та касаційного оскаржень.

Адміністративне судочинство реалізовується згідно конституційних положень. Зазначеного Кодексу та міжнародних договорів.

Зміни до Кодексу адміністративного судочинства 2023 року

2 серпня 2023 року планується оновлення та доповнення окремих статей та положень Кодексу адміністративного судочинства. Зокрема, це стосується статті 19, в якій йдеться про територіальну підсудність адміністративних справ.

Доповнення стосуються оскаржень нормативно-правових актів виконавчої гілки влади в Україні щодо прийняття рішень у сфері допомоги державного рівня суб’єктам господарства. Раніше подібній пункт не був передбачений даним документом.

Адміністративні послуги

Закон України про адміністративні послуги 2023 – ще один важливий документ, який регламентує діяльність у цьому напрямі в поточному році. Він, зокрема, визначає особливості правової реалізації, дотримання свобод і інтересів громадян у сфері надання адміністративних послуг в межах закону.

До сфери впливу закону належать наступні види діяльності:

 • державний контроль;
 • метрологічний контроль;
 • акредитаційна відповідність органів;
 • оперативно-пошукова діяльність;
 • судові та нотаріальні дії;
 • виконання покарань;
 • захист конкуренції в сфері економічної діяльності;
 • доступ до публічної інформації;
 • зберігання державних таємниць;
 • отримання визначених прав на основі конкурсів тощо.

Закон контролює всі рівні діяльності в Україні в межах своїх положень.

У 2023 році передбачено розробку новітньої цільової програми створення та дії системи інформаційного надання адміністративних послуг. Подібне передбачає створення:

 1. Та функціонування міжвідомчої взаємодії;
 2. Єдиного державного порталу послуг адміністративного характеру;
 3. Інформаційної підтримки в наданні послуг адміністративного характеру.

Реально кожен споживач зможе не лише знати, але й вимагати належного рівня адміністративних послуг від повноважних, в цьому контексті, органів влади.

Кодекс адміністративних правопорушень України в 2023 році зазнає змін, але всі вони спрямовані на розширення можливостей фізичних і юридичних осіб. Кожен громадянин України має право на отримання знань щодо своїх адміністративних можливостей і, відповідно, реалізацію своїх прав в межах установлених законом норм.

адміністративні правопорушення України

Закон України про адміністративні правопорушення 2023 покликаний зберігати контроль і оптимальну атмосферу в суспільстві у відношенні адміністративних послуг і взаємодії.