Home Фінанси Орендна плата за землю у 2017 році

Орендна плата за землю у 2017 році

1687
0
чорна земля

Кожного року в українському законодавстві відбуваються суттєві зміни. Урядовці Не оминули увагою і низку законів, які утворюють головну збірку законів щодо оподаткування громадян – Податковий Кодекс. Останнім нововведенням є зміни розміру податку на землю. Відтак, нормативно грошова оцінка землі у 2017 році включає в себе зміну норм її використання.

В грудні минулого року до ПКУ були внесені деякі корективи, проте формула для рахування коефіцієнта індексації залишилася незмінною, а саме такою, яка зазначена в 289 статті.чорна земля

В яких цілях застосовують оцінку

Нормативна оцінка введена податківцями для того щоб визначати річний розмір оренди та податку на земельні ділянки. Якщо розібратися детальніше, то її застосовують для визначення розміру таких величини: розмір річного платежу за оренду земель, які знаходяться в комунальній і державній власності, успадковані або подаровані ділянки.

Також необхідно враховувати нормативну оцінку для того щоб визначити розмір втрат лісо і сільськогосподарського товаровиробницва, а також визначенні вартості великих земельних угідь(більше 50 га) на яких побудовані об’єкти, метою яких є оздоровлення та фізична підготовка громадян. Разом з тим, оцінку земель використовують з метою визначення механізмів та показників, які б стимулювали економічний розвиток, а також сприяли раціональному використанню та охоронній діяльності земельних ділянок.

Нормативну грошову оцінку виконують юридичні особи, які спеціалізуються на документації землеустрою. Визначена грошова оцінка землі на 2017 рік необхідна для укладення цивільно-правових договорів, щодо права власності земельними площами.

Аспекти прийняття грошової оцінки

Слід зауважити, що згідно чинного законодавства величина нормативної оцінки зазначається місцевими радами. Обрані норми вступають набирають чинності в терміни зазначені ПКУ. Відтак місцеве самоврядування має оголосити її оголосити не пізніше 15 липня – тільки в такому випадку воно набере чинності в наступному календарному році.

Всі платники податку, окрім фізичних осіб, мають самостійно вирахувати його величину у відповідності до останніх нововведень. Розрахунки потрібно занести в податкову декларацію і відправити до місцевого контролюючого органу у період з 1 січня по 20 лютого. Разом з тим останнім днем податкових звітів є 19 лютого. Під час розрахунку варто пам’ятати про те, що індексація землі в 2017 році має різне значення для земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення.гривні у землі

Подання витягу

Платники зобов’язані подавати витяг про розмір оцінки в таких випадках:

  1.  Разом з поданням першої податкової звітності, тобто після здобуття статусу платника податків 4 групи.
  2.  У випадку зміни розміру грошової оцінки.

Сільськогосподарським виробникам, які сплачують податок, для того щоб підтвердити свій статус або перейти на дещо простішу систему обкладання податками, крім декларацій та обрахунку частки виробництва товарів, треба подати дані(довідку), яка підтверджує право на власність конкретною земельною ділянкою, і містить інформацію про цей документ або про договір укладання оренди.

Визначення коефіцієнта індексації

Розмір цього ключового показника розраховується за індексом споживчих цін за минулий календарний період. На це значення проводиться індексація грошової оцінки землі в 2017 році різного призначення, статус якої остаточно визначено до початку 2017 року. Під землями розуміються сільськогосподарські угіддя, несільськогосподарські наділи, а також землі населених пунктів.

В Закон, який був прийнятий урядовцями 20 грудня 2016 року, були внесені корективи до 8 пункту 6 підрозділу.

  • ​ Індекс споживчих цін за минулий рік для сільськогосподарських угідь, під якими маються на увазі розорані землі, місця для випуск худоби, сіножаті, перегони, земельні ділянки, які відведені для вирощування багаторічних насаджень, застосовувати із значенням 1,0 ( тобто 100%).
  • ​ Для земель, які мають несільськогосподарське значення варто застосовувати значення 1,06 (106%).

Та 5 пункту 8 підрозділу 20 розділу в якому мова йде про наступне:

Єдиний податок буде накладений на землі призначені для сільськогосподарських цілей, а також на землі озер, річок та штучних водойм різної величини, індекс споживчих цін станом на 2015 рік варто застосовувати зі значенням 1.0.

Податок на землю в 2017 році будуть сплачувати особи, які відносяться до 4 групи: їм належать суб’єкти господарювання, в яких облікова, звітна документація та система оподаткування мають спрощений вигляд. Платниками так званого єдиного податку є виробники сільськогосподарських товарів, у яких частка товаровиробницва за минулий рік дорівнює не менше 75%.оренда! дорого!

А платникам за землю, яка призначена для забудови при розрахунку розміру податку варто використовувати значення 1.06.

Коефіцієнт індексації землі на 2017 рік розраховується за такою формулою:

Ki = I-100, де під позначенням I мається на увазі минулорічний індекс споживчих цін. Наприклад, індекс споживчих цін за останні два роки змінився більш ніж на 10%- станом на 2015 рік він становив 100%, то уже минулого року його значення було встановлено на рівні 112,4%.

За положеннями, які містить 289 Стаття максимальне значення індексу споживчих цін 115%. Якщо ж він перевищує цю норму, то замість нього потрібно брати найвищий допустимий.

Якщо висловитися простіше то орендна плата та плата за землю в 2017 році в Україні, яка має сільськогосподарське значення не зросте.

Зміни торкнуться лише забудованих земель – нормативна оцінка зросте на 6%.

В тому разі, якщо сільськогосподарські товаровиробники не використовують земель однойменного призначення, то вони мають проводити обчислення з коефіцієнтом для несільськогосподарських земель, тобто зі значенням 1,06.земля і дрібниця

Оренда земельної ділянки

Угода під час якої власник дає в користування власну земельну ділянку на установлений і за визначену плату іншій фізичній або юридичній особі називається орендною.

Розмір орендної плати визначається в залежності від площі землі, індексації поточного року, та тривалості використання земельних ресурсів. Ще одним фактором, який зазначений у Законі № 161, в визначені розміру такої платні є випадок, коли орендар не виконує свої грошові зобов’язання перед орендодавцем.

Коли орендодавцем землі виступають органи самоврядування або інші державні органи, особа, яка тимчасово користується земельною ділянкою має сплачувати відповідний податок. Орендар оплачує орендну плату за користування землею таких власників врахувавши суму нормативної оцінки. Наскільки великим буде розмір такої платні вираховують в залежності коефіцієнтів індексації поточного року, а також від того, який статус отримають землі – сільськогосподарського чи несільськогосподарського призначення.

Границі плати за оренду

Проте, не зважаючи на вище згадані умови, в Податковому кодексі є стаття, яка містить граничні значення орендної плати за користування ділянками, які знаходяться в комунальній або державній власності. Якщо вирахувана сума не входить в діапазон цих значень, плата коректується під указані законодавством норми.гірськи  ділянки , які призначені для випасу худоби

Орендна плата за землю у 2017 році має граничні межі – мінімальну і максимальну суму платежу за рік користування ділянкою

Згідно з останніми доповненнями з початком поточного року плата за користування землями впродовж календарного періоду не може бути нижчою за рівень плати установленого земельного податку.

Максимально допустима річна плата встановлена для:

  1.  гірських ділянок, які призначені для випасу худоби – орендна плата не має перевищувати податок на землю.
  2.  землі,які призначені для тренування олімпійських та параолімпійських спортсменів – плат за такі території не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки.