Home Фінанси Освіта Розмір стипендії в Україні в 2019 році

Розмір стипендії в Україні в 2019 році

2751
0
Рейтинг успішності

Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT" in /home/p97993/public_html/sylnaukraina.com.ua/wp-content/plugins/rb-3256-git/textEditing.php on line 823

Практика нарахування щомісячних фінансових виплат найбільш талановитим студентам існує в наш час в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Студентів, котрим доводиться чимало коштів витрачати на придбання книг та ксерокс навчальних матеріалів, безумовно цікавить якою буде стипендія в 2019 році в Україні.

Особливості освітньої реформи

Як відомо з січня 2017-го року в дію увійшла нова освітня реформа, котру вже встигли назвати “реформами Совсун”. За переконанням авторки нововведень, старий спосіб нарахування стипендії, котрий є прототипом мотиваційної системи Радянського Союзу, вже давно застарів. З огляду на це стипендія для студентів України буде поділятись на два типи:

 • академічну;
 • соціальну.

Відповідно в кожному навчальному закладі формуються два окремі фонди для виплати відповідного типу стипендії.Особливості освітньої реформи

Академічна стипендія

Вираховуючи  розмір стипендії в Україні в 2019 році, варто знати на які саме виплати претендувати, адже і сама академічна стипендія поділяється на 3 типи.

 1. Звичайні. Інколи їх ще називають ординарними. Призначаються студентам відповідно до їхньої успішності.
 2. Підвищені. Претендувати на такі можуть студенти котрі досягли особливого успіху у навчанні, а також ті, що навчаються за окремими (визначеними Міністерством) напрямками, для котрих передбачені підвищені виплати.
 3. Стипендії, що засновані парламентом, урядом та Президентом для деяких студентів відповідно до їхнього успіху у навчанні. Порядок їх призначення, а також розмір визначаються відповідними нормативно-правовими актами.

Хто може претендувати на академічну стипендію?

В Україні не кожен студент може отримувати щомісячні виплати від держави. Законодавством встановлюються певні вимоги.

 1. Студенти тільки денної форми навчання вищих навчальних закладів із I-IV рівнем акредитації, професійно-технічних нз.
 2. Курсанти невійськових навчальних закладів, котрі навчаються на денній формі.
 3. Учні 8-12 класів шкіл-інтернатів.
 4. Учні 1-2 курсів ліцеїв фізичної культури, а також Олімпійського коледжу ім. і. Піддубного.
 5. Курсанти, слухачі та ад’юнкти вищих військових нз.
 6. Клінічні ординатори.
 7. Докторанти та аспіранти, що перебувають на денній формі навчання.Хто може претендувати на академічну стипендію?

Рейтинг успішності

Незважаючи на те чи уряд підвищить стипендії, отримувати виплати зможуть студенті тільки із високими рейтингами. Для кожного студента вираховується його академічний та загальний рейтинг. Перший залежить від досягнень в навчанні. На відміну від системи нарахування минулих років, в 2018-2019-х точно до уваги беруться оцінки не тільки за іспити, але успішність студента з кожного предмету, що входить в навчальну програму. Рейтинг вимірюється у балах. Профільні предмети можуть додати найбільшу кількість балів.

Щоб визначити “прохідний бал” для отримання стипендії, вчена рада навчального закладу розраховує середній бал успішності групи.

Не можуть вноситись в стипендіальні списки особи, котрі мають академічну заборгованість (іншими словами талон) FX. Якщо кількість кредитів становить 15, то це може стати причиною для відрахування студента із вузу, або переведення його на платну форму навчання.

Загальний рейтинг, на відміну від академічну, передбачає врахування не тільки успіхів у навчанні, але й іншу діяльність студента у вузі, наприклад: написання наукових робіт, участь у важливих опитуваннях, дослідженнях, конференціях тощо, захищають честь свого закладу на спортивних змаганнях, олімпіадах, чемпіонатах тощо.

Важливою умовою нарахування рейтингу є відсутність дискримінації. Тобто, не може змінюватись механізм нарахування балів для певного курсу, групи чи факультету.

Також не варто розмірковувати над питанням яким буде підвищення стипендії студентам в Україні студентам, що навчаються на контрактній формі. Для них в будь-якому випадку академічна стипендія є недоступною.Рейтинг успішності

Розмір академічних стипендій

Розмір стипендії в коледжах у 2019 році, університетах, академіях та інших закладах визначається в період закладання бюджету на наступний рік. Збільшитись виплати можуть після перегляду та зміни урядом суми мінімальної заробітної плати та соціального мінімуму.

Суми виплат на 20119-й рік залежать від рівня навчального закладу.

Так, ординарна стипендія для студентів професійно-технічних закладів буде становити 490 гривень у місяць.

Студенти внз із рівнем акредитації I-II ступеня, що здобувають кваліфікаційно-освітній рівень “спеціаліст” чи “молодший спеціаліст” будуть отримувати по 980 гривень у місяць. Якщо ж вони навчаються за спеціальностями, для котрих урядом передбачається підвищена сума, тоді будуть отримувати по 1250 гривень у місяць.

Ті ж студенти, котрі мають шанс здобувати освіту у внз із рівнем акредитації III-IV та навчаються за кваліфікаційно-освітнім рівнем “спеціаліст”, “бакалавр” чи “магістр” можуть отримувати по 1300 гривень на місяць. Ті, що навчаються на спеціальностях, для котрих передбачається збільшена сума виплат, зможуть витрачати по 1660 гривень на місяць.

Так звана президентська стипендія, звісно, в рази вища. Вона становить:

 • для студентів внз із рівнем акредитації III-IV – 2720 гривень;
 • для тих, хто вчиться в внз з рівнем акредитації I-II – 1900 гривень;
 • для учнів професійно-технічних училищ — 1420 гривень.

Розмір стипендій, що засновані Кабінетом Міністрів, в 2019-му буде становити:

 • для тих, хто вчиться в вузах  III-IV акредитаційного рівня — 2480 гривень;
 • тих, хто навчається в вузах  I-II рівня — 1900 гривень;
 • учнів професійно-технічних закладів — 1180 гривень.

На достойну винагороду можуть претендувати ті студенти та учні, котрі стали призерами, або, хоча б, приймали участь в міжнародних олімпіадах, конкурсах. Окремо урядом призначається стипендія для членів Малої академії наук, переможців Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.Розмір академічних стипендій

Хто може отримати соціальну стипендію?

Соціальна стипендія у 2019 році в Україні виплачується деяким незахищеним категоріям студентам незалежно від їхньої успішності у навчанні та місця в академічному та загальному рейтингах.

Призначається вона, відповідно до урядової постанови, таким особам:

 • дітям-сиротам, студентам позбавленим батьківської опіки, а також тим, хто втратив батьків чи опікунів вже під час навчання у вузі (тобто у віці від 18 до 23 років);
 • інваліди I-III групи;
 • біженці з Луганської та Донецької областей;
 • жертви Чорнобильської катастрофи;
 • студенти, що вже мають свою сім’ю;
 • діти з малозабезпечених родин.

Розмір соціальних виплат студентам

Сума виплат соціальних стипендій також напряму залежить від закладу, в котрому навчається особа.

Так, для тих, хто вчиться в професійно-технічних закладах розмір виплат становить 450 гривень. Якщо ж це діти-сироти, тоді 1180 гривень.

Для студентів вузів із I-II рівнем акредитації — 890 гривень в місяць, а для сиріт — 2360 гривень.

Для осіб, що здобувають освіту в вузах із III-IV акредитаційним рівнем — 1180 гривень, для сиріт — 2360 гривень.

В тому випадку, якщо зросте сума прожиткового мінімуму, зросте і соціальна стипендія у 2019 році.

Отримувати соціальну стипендію можуть тільки особи у віці до 23 років.

Як оформити соціальну допомогу студентам?

Особи, котрі вже зараховані на навчання та, відповідно до законодавства, мають право претендувати на нарахування соціальної стипендії, повинні звернутись з відповідним запитом до свого вузу. В заяві окрім особистих даних (прізвища, ім’я, адресу прописки, дати народження) також повинна вказуватись і підстава нарахування стипендії.

До заяви потрібно додати і необхідний пакет документів:

 • ксерокопія паспорту;
 • ІК;
 • свідоцтво про народження;
 • студентський квиток;
 • довідка про смерть опікуна чи батьків (якщо є), або ж довідка про доходи батьків (якщо стипендія нараховується членам малозабезпечених родин), довідка про інвалідність чи довідка про переселення.

Повний перелік подання документів для тієї чи іншої категорії можна дізнатись в деканаті вузу.

Представники закладу формують особову справу студента та передають усі потрібні документи в органи соціального захисту.

В Україні питання нарахування соціальної стипендії вирішується доволі швидко, протягом 10-15 днів. Тобто зібравши необхідні документи, студент вже з вересня місяця може отримувати свої гарантовані виплати.Як оформити соціальну допомогу студентам?

Зарубіжний досвід

Так само, як і Україна, інші розвинені країни пропонують фінансову підтримку своїм талановитим та успішним студентам. Щоправда, отримати таку значно важче, аніж в Україні, проте і сума виплат суттєво більша.

Так, в Німеччині передбачається понад 15 стипендійних програм. Загальнонаціональна виплачується приблизно 2% усіх німецьких студентів. Сума виплат коливається залежно від сімейного стану особи, її матеріального становища, вкладу в розвиток німецької науки та культури, успішності в навчанні. Мінімальна сума — 300 євро.

Деякі стипендійні програми (для найбільш талановитих спеціалістів в тій чи іншій галузі) може сягати 1-2 тисячі євро на місяць.

Академічна стипендія в США становить від 15 до 25 тисяч доларів. Ця сума залежить від балів, отриманих ще в школі, результатів мовного тесту, рівня успішності в вузі.

Особливо велику кількість стипендійних програм пропонує Великобританія. Щоправда, в цій країні, отримані кошти студент повинен використати на оплату свого навчання. Деякі стипендії тут видаються без обмежень, деякі тільки студентам, що відповідають спеціальним вимовам. Стипендії можуть нараховуватись на певний період, або ж на увесь час навчання. Кожен вуз має змогу визначати свій рівень виплат. Так, в університеті New College of the Humanities бакалаври можу розраховувати на виплати до 6 тисяч євро щомісяця, а магістри — до 2-х тисяч.Зарубіжний досвід