Home Фінанси Тарифи План графік планових податкових перевірок на 2024 рік в Україні

План графік планових податкових перевірок на 2024 рік в Україні

4
0
План графік планових податкових перевірок на 2024 рік в Україні

Українська податкова служба затвердила план-графік податкових перевірок на 2024 рік. Це означає, що мораторій на проведення перевірок буде скасовано і компанії знову перевірятимуться. Зміни у плані стосуються різних категорій платників податків та встановлюють період проведення перевірок з листопада 2023 року по грудень 2024 року.

Цей план-графік податкових перевірок на 2024 рік включає кілька розділів, такі як платники податків – юридичні особи, фінансові установи та представництва нерезидентів, фізичні особи, а також перевірки юридичних осіб щодо розрахунку та сплати податків.

План-графік також охоплює різні сфери бізнесу, включаючи виробництво та реалізацію підакцизної продукції, гральний бізнес та фінансові послуги. Основною метою перевірок є дотримання податкового законодавства та контроль за електронними документами.

Для включення до плану-графіка податкових перевірок на 2024 рік компанія повинна відповідати певним критеріям, таким як низький рівень сплати податків, заборгованість, частка витрат у загальному доході та інші фактори.

Проте мікробізнесу та компаніям, які не могли перемістити свої підприємства з окупованих територій, було надано особливий виняток, і мораторій на перевірки буде збережено до серпня 2024 року для підприємців І та ІІ груп оподаткування.

Підготовка до податкових перевірок є важливою для успішного проходження. Компанії можуть стежити за планами-графіками перевірок на сайті податкової служби та бути готовими надати необхідну документацію. Дотримання податкових зобов'язань та ретельне планування допоможуть уникнути проблем під час перевірки та підтримувати стабільну податкову систему в Україні.

План-графік планових податкових перевірок на 2024 рік в Україні буде оприлюднений у листопаді 2023 року та діятиме до кінця 2024 року. Будьте готові та стежте за повідомленнями податкової служби, щоб успішно пройти перевірку та уникнути неприємних ситуацій.

Розділи плану-графіка

План-графік податкових перевірок на 2024 рік включає кілька розділів, які визначають сфери перевірки та категорії платників податків. Кожен розділ охоплює певні аспекти податкових зобов'язань та надає податковій службі інформацію щодо перевірок.

Розділ І: Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб.

У цьому розділі здійснюються планові перевірки юридичних осіб, щоб переконатися у правильності розрахунку та своєчасної сплати податків. Податкова служба перевірятиме відповідність фінансової документації компаній вимогам податкового законодавства.

Розділ ІІ: Документальні планові перевірки фінансових установ та представництв нерезидентів.

Цей розділ охоплює планові перевірки фінансових установ, таких як банки та страхові компанії, а також представництва нерезидентів. Податкова служба аналізуватиме фінансові звіти та документацію, щоб переконатися у правильності сплати податків та відповідності міжнародним стандартам.

Розділ ІІІ: Документальні планові перевірки фізичних осіб.

У цьому розділі проводяться планові перевірки фізичних осіб контролю за своєчасної сплатою податків. Податкова служба аналізуватиме декларації про сплату податків, доходи та витрати фізичних осіб, щоб перевірити їх відповідність законодавству та виявити можливі податкові злочини.

Розділ ІV: Документальні планові перевірки юридичних осіб щодо правильності розрахунку та своєчасної оплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування.

В останньому розділі плану-графіка здійснюються планові перевірки юридичних осіб щодо правильності розрахунку та своєчасної оплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування. Податкова служба перевірятиме фінансову документацію для виявлення можливих порушень податкової дисципліни.

Розділи плану-графіка Опис
Розділ І Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб
Розділ ІІ Документальні планові перевірки фінансових установ та представництв нерезидентів
Розділ ІІІ Документальні планові перевірки фізичних осіб
Розділ ІV Документальні планові перевірки юридичних осіб щодо правильності розрахунку та своєчасної оплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування

Області, що підлягають перевірці

План-графік податкових перевірок на 2024 рік включає перевірку не лише великого бізнесу, а й компаній, які займаються виробництвом та реалізацією підакцизної продукції, а також працюють у сфері грального бізнесу та фінансових послуг. Дані області є особливо важливими, оскільки вони часто пов'язані з високими доходами та податковими зобов'язаннями. Перевірка цих сфер допоможе виявити недобросовісних платників податків та запобігти ухиленню від сплати податків.

Однак, слід зазначити, що перевірки також проводитимуться в інших галузях, у тому числі у сфері торгівлі, виробництва, сільського господарства та послуг. Податкова служба контролюватиме дотримання податкового законодавства та перевірятиме електронні документи для всіх компаній, незалежно від їх розміру чи галузі діяльності.

Важливим аспектом перевірок є дотримання податкового законодавства та контроль за електронними документами.

Контроль за електронними документами стає дедалі важливішим у світі. З використанням електронних систем та програм для обліку та звітності, податкова служба перевірятиме правильність та достовірність електронних документів, наданих компаніями. Це включає перевірку правильності розрахунків податків і дотримання всіх вимог податкового законодавства.

Таким чином, компанії мають бути готовими до перевірки на дотримання податкового законодавства та мати всі необхідні електронні документи в порядку. Слід приділити належну увагу правильному веденню обліку та звітності, щоб уникнути непередбачених проблем під час перевірки.

Критерії включення в план-графік

Для включення у план-графік податкових перевірок на 2024 рік компанія має відповідати певним критеріям. На основі показників за 2021 рік до плану будуть включені компанії з низькими показниками сплати податків, заборгованістю порівняно з кредиторською заборгованістю, високою часткою витрат у загальному річному доході та іншими факторами.

Критерії включення в план-графік:

  • Низькі показники сплати податків
  • Заборгованість у порівнянні з кредиторською заборгованістю
  • Висока частка витрат у загальному річному доході
  • Інші фактори

На основі цих критеріїв податкова служба складає план-графік перевірок на 2024 рік. Компанії, які відповідають цим критеріям, можуть очікувати на проведення планових податкових перевірок. Важливо, що план-графік може бути схильний до змін і доповнень залежно від обстановки та пріоритетів податкової служби.

Приклади критеріїв включення у план-графік:

Критерій Опис
Низькі показники сплати податків Компанії, у яких частка сплачених податків у загальному доході нижча за певний поріг.
Заборгованість у порівнянні з кредиторською заборгованістю Компанії, у яких сума заборгованості перед податковою службою перевищує певний рівень у порівнянні із кредиторською заборгованістю.
Висока частка витрат у загальному річному доході Компанії, які мають частку витрат у загальному річному доході значно перевищує середню галузеву норму.
Інші фактори Компанії, що належать до певних галузей або сфер бізнесу, які потребують особливої ​​уваги податкової служби.

Отже, план-графік податкових перевірок на 2024 рік включає компанії, які відповідають певним критеріям, таким як низькі показники сплати податків та заборгованість порівняно із кредиторською заборгованістю. Важливо для компаній бути готовими до планових перевірок та дотримуватися податкових зобов'язань, щоб уникнути проблем під час перевірки з боку податкової служби.

Мораторій на перевірки мікробізнесу

Зміни у план-графіці податкових перевірок на 2024 рік не торкаються мікробізнесу. Для підприємців І та ІІ груп оподаткування мораторій на проведення перевірок діятиме до серпня 2024 року. Це означає, що малі та середні підприємства в Україні будуть звільнені від планових податкових перевірок протягом цього періоду.

Мораторій на перевірки мікробізнесу було встановлено з метою зменшити бюрократичне навантаження та створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Це дозволить підприємцям сконцентруватися на своїй діяльності та підвищити конкурентоспроможність своїх компаній.

Однак, варто зазначити, що мораторій не поширюється на компанії, які не могли перемістити свої підприємства з окупованих територій. Для таких компаній перевірки можуть бути проведені відповідно до плану-графіка податкових перевірок на 2024 рік.

Таблиця: Категорії підприємців та терміни мораторію на перевірки

Категорія підприємців Терміни мораторію на перевірки
I група оподаткування До серпня 2024 року
ІІ група оподаткування До серпня 2024 року
Компанії з окупованих територій За планом-графіком податкових перевірок

Мораторій на перевірки мікробізнесу є тимчасовим заходом та надає додатковий час підприємцям для підготовки до майбутніх перевірок. З огляду на це власникам малих та середніх підприємств рекомендується використовувати цей період для ретельного дотримання податкових зобов'язань, проведення податкового аудиту та перевірки своєї бухгалтерської звітності.

Підготовка до перевірки

Крім контрольних заходів, на які слід очікувати платникам податків, важливо бути готовими до проведення податкових перевірок.

Для успішного проходження перевірки рекомендується провести податковий аудит компанії. Це дозволить виявити потенційні помилки, невідповідності та проблеми з податковим обліком. При аудиті варто приділити особливу увагу правильності заповнення податкової звітності, наявності необхідних документів та дотримання податкових зобов'язань.

Також слід ознайомитися з правилами проведення податкових перевірок, щоб знати свої права та обов'язки. Податкова служба зобов'язана повідомити компанію про майбутню перевірку заздалегідь, надати список документів та інформацію, яку потрібно підготувати. Важливо точно дотримуватись усіх вимог та термінів надання документів.

Контрольні заходи та правила перевірки

  • Надання податкової звітності та супровідної документації
  • Аналіз фінансової звітності та дотримання податкових законів
  • Перевірка документів та правильності розрахунків
  • Перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів
  • Проведення інтерв'ю з керівництвом та співробітниками компанії

Ретельне планування та дотримання податкових зобов'язань допоможуть уникнути проблем під час перевірки та забезпечити безперебійну роботу вашої компанії.

Контрольні заходи Правила перевірки
Надання податкової звітності та супровідної документації Дотримання термінів надання документів, точність та правильність заповнення
Аналіз фінансової звітності та дотримання податкових законів Облік усіх доходів та витрат, дотримання вимог податкового законодавства
Перевірка документів та правильності розрахунків Повнота та достовірність наданих документів, правильність розрахунків податків
Перевірка наявності необхідних ліцензій та дозволів Надання документів, що підтверджують наявність необхідних дозволів та ліцензій
Проведення інтерв'ю з керівництвом та співробітниками компанії Надання інформації, відповіді на питання податкових інспекторів

План перевірок експортерів

У рамках плану-графіка податкових перевірок на 2024 рік в Україні особливу увагу буде приділено експортерам. Експортні операції займають важливе місце в економіці країни, тому податкова служба прагне забезпечити контроль та належне дотримання податкових зобов'язань із боку цих компаній.

Для експортерів здійснюють значні обсяги експортних операцій, щодо податкових перевірок передбачені особливі критерії. Вони повинні дотримуватись податкового законодавства та обов'язково надавати документальне підтвердження своєї діяльності. Це включає правильне заповнення і своєчасне подання податкової звітності, а також документи, що підтверджують походження і цінність товарів, що експортуються.

Перевірка експортерів є важливим механізмом для забезпечення чесності та прозорості у сфері міжнародних торгових операцій. Це допомагає запобігти незаконним схемам, уникнути ухилення від сплати податків і забезпечити справедливі конкурентні умови для всіх учасників ринку. План перевірок експортерів на 2024 рік включатиме компанії з різних галузей економіки, зокрема сільського господарства, виробництва промислових товарів та ІТ-сектору.

Приклад таблиці: Частка експорту загальному обсязі продажів

Компанія Галузь Частка експорту, %
Компанія А Промислове виробництво 78
Компанія Б Сільське господарство 42
Компанія В IT-сектор 61

Таблиця представляє деякі приклади компаній із різних галузей, вказуючи частку експорту у загальному обсязі продажів. Ці показники можуть бути важливими факторами щодо компаній для проведення податкових перевірок у рамках плану на 2024 рік.

Відстрочка проведення перевірок

Скасування мораторію на проведення податкових перевірок дозволить податковій службі активніше контролювати дотримання податкових зобов'язань в Україні. Проведення планових перевірок на 2024 рік виявить недобросовісних платників податків та допоможе підтримувати стабільну податкову систему.

Податкові зміни в Україні впливають на оподаткування та порядок проведення податкових перевірок. Верховна Рада України внесла поправки до план-графіку податкових перевірок на 2024 рік, що дозволило податковій службі більш ефективно контролювати дотримання податкових зобов'язань.

«Скасування мораторію на проведення планових податкових перевірок у 2024 році дозволить податковій службі більш активно взаємодіяти з платниками податків та контролювати їхню діяльність відповідно до податкового законодавства», – зазначив представник податкової служби.

Графік податкових перевірок на 2024 рік

Розділ Категорія Період проведення
Розділ І Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб Листопад 2023 року – Грудень 2024 року
Розділ ІІ Документальні планові перевірки фінансових установ та представництв нерезидентів Листопад 2023 року – Грудень 2024 року
Розділ ІІІ Документальні планові перевірки фізичних осіб Листопад 2023 року – Грудень 2024 року
Розділ ІV Документальні планові перевірки юридичних осіб щодо правильності розрахунку та своєчасної оплати податків Листопад 2023 року – Грудень 2024 року

Відстрочка проведення перевірок поширюється на мікробізнес та компанії, які перемістили свої підприємства з окупованих територій. Усі інші платники податків мають бути готові до планових перевірок та дотримуватись податкового законодавства України.

План-графік планових податкових перевірок на 2024 рік в Україні є важливим інструментом для контролю та дотримання податкових зобов'язань. Компанії мають бути готовими до проведення перевірок та стежити за повідомленнями податкової служби. Ретельне планування та документальна підготовка допоможуть уникнути проблем під час перевірки та підтримувати стабільність податкової системи.

План перевірок податкової служби на 2024 рік буде оприлюднено у листопаді 2023 року та діятиме до кінця 2024 року. Це дає компаніям достатньо часу для підготовки та планування. Слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями податкової служби, щоб бути в курсі змін та вимог.

Планування податкових перевірок 2024 року включає різні категорії платників податків та області, що підлягають перевірці. Важливо пам'ятати про дотримання податкового законодавства та контроль за електронними документами. Ретельна підготовка та дотримання податкових зобов'язань допоможуть уникнути проблем під час проведення податкових перевірок.