Home Календар Календарне планування на 2021-2022 навчальний рік

Календарне планування на 2021-2022 навчальний рік

1913
0
Календарне планування

Календарне планування – це певний порядок опрацювання розділів і тем в рамках того чи іншого курсу. Як правило, воно розроблюється лише на один навчальний семестр та набуває дійсності тільки у тому випадку, якщо план підтвердив завуч школи. Про те, що таке календарне планування на 2021-2022 рік, ви зможете дізнатися, ознайомившись із поданим матеріалом.

Календарне планування також називають календарно-тематичним плануванням, адже воно структурно розподілене на тематичні блоки. При цьому кожна тема передбачає проведення різноманітних типів уроків (вступних уроків, уроків перевірки знань, підсумкові заняття і т.д.). Якщо говорити про конкретні заняття, то у такому разі розроблюються поурочний конспект уроку, де чітко визначений алгоритм проведення того чи іншого заняття. Для будь-якого типу уроку передбачена своя структура, якої професійний вчитель повинен чітко дотримуватися для ефективного вивчення матеріалу.Календарне планування

Особливості розробки тематичного плану

Календарне планування на 2021-2022 навчальний рік складається на основі затверджених Міністерством програм, а також підручників, що використовуються в школі. Як правило, усі шкільні підручники, що прийшли перевірку МОН, уже відповідають чинній програмі, але все ще можуть з’являтися деякі розбіжності.

Розробляючи тематичний план, необхідно взяти до уваги наступні аспекти:

  • навики, які учні здобудуть під час нового заняття;
  • теорія та факти, що мають бути вивчені в рамках окремої теми.
    *Якщо мова йде, наприклад, про зарубіжну літературу, то там окремо виділяється місце для теорії літератури, лінгвокультурного аспекту і т.д.    
  • способи оволодіння нової інформацією, що будуть використовуватися для вивчання та засвоєння різноманітних тем;
  • раціональний розподіл всього навчального матеріалу на окремі теми (рекомендується, щоб вчитель додатково міг виділити час для вступних занять, уроків поглиблення вивченого і т.д.);
  • результати, які мають показати учні після опрацювання матеріалу.

Міністерством установлена уніфікована форма, згідно з якою має складатися календарне планування на 4 клас на 2022 рік, проте це не значить, що педагоги не можуть вносити свою поправки, тем самим зробивши план більш індивідуальним. Також слід пом’яти про те, що вчитель має забезпечити не тільки навчальний, але й повноцінний виховний процес. Календарно-тематичний план у найдрібніших деталях повинен розкривати дидактичні методи, які вчитель використовує для ефективної роботи з учнями.

Тривалість певної теми

Як уже було сказано вище, стержнем будь-якого сучасного календарного плану є тема. Починаючи з 2000-го року, вважається, що тематичний розподіл повинен бути обов’язковим. З того ж часу було введене і оцінювання по темам. Також слід відзначити, що саме в цьому році оцінки стали виставлятися за один навчальний семестр, а не за одну навчальну четверть, як це було ще за радянських часів.

Якщо говорити про тривалість вивчення якоїсь конкретної теми, то визначити часові рамки для кожного предмету потрібно в індивідуальному порядку. Більш того, майже для всіх предметів час, відведений на вивчення тієї чи іншої теми, відрізняється. Наприклад, семикласники мають 16 годин на вивчення дієслова, тоді як на вивчення усіх другорядних частин мови відводиться лише 6 годин.

Згідно з актуальними рекомендаціями МОН, теми, що є досить великими, потрібно розділяти на декілька інших менших тем по 6-12 годин. Оцінювати знання школярів також будуть по менших темах, адже так вони зможуть отримати більш об’єктивну оцінку своїх знань. Спираючись на психологічні особливості учнів, можна зробити висновок, що вони не можуть засвоїти занадто великий обсяг матеріалу. Тематичне оцінювання має більше ваги, ніж поточні оцінки, адже воно засвідчує, наскільки добре учні пам’ятають та розуміють вивчене. Таким чином, можна зробити висновок, що сумарні поточні оцінки мають менше ваги, ніж тематичні оцінка, що є актуальним як для учнів початкової, так і для учнів середньої і старшої школи.   

Кореляція між кількістю тем та кількістю годин

Подібно з модулями та кредитами в університеті є чітка залежність між загальним числом годин та кількістю тем (підтем). Якщо, наприклад, всього виділяється 40 годин на один семестр, то тем може бути не більше двох. Виходить, що учні матимуть пройти три тематичні атестації. В початковій школі головним предметом вважається українська мова, тому, згідно з чинною програмою, кількість тематичних атестацій за один семестр не повинно бути менше трьох. Види контролю можуть бути різними (твір, диктант, переказ і т.д.), але паралельно календарне планування для 3 класу на 2021-2022 рік завжди має передбачати тематичну атестацію, яка має на меті перевірку знань учнів з конкретної теми, а не їх загальні уміння.    при складанні плану