Home Новини Чисельність населення України 2021

Чисельність населення України 2021

6085
0
Ми-українці

Кількість населення України підраховується Державною службою статистики в країні. На сьогоднішній день дані враховують за всіма регіонами окрім окупованого Криму, та зони проведення антитеррористичної операції. Динаміка останніх періодів свідчить про стрімке скорочення населення. Наприклад в період з грудня 2018 року по січень 2021 року населленя країни зменшилося на 14,1 тисячу осіб. Кількусть населення України на 2021 рік в Україні становить 42 451 761 осіб.

Ваховуючи дані департаменту з економічних і соціальних питань Організації Обєднених націй можно привести такі показники:

 •  в країні чисельність жінок перевищує чисельність чоловіків на 8 %;
 •  на теперішній час в цьому році на світ зявилися 30 998 маленьких українців;
 •  покинули цей світ 43 925 громадян;
 •  за перші тижні 2021 року Україну покинули понад 3000 чоловік, всередньому близько 50 людей на добу залишає назавжди межі Батьківщини;
 •  приріст населення в новому році має знак «мінус» – 10457.

Зробимо порівняльний аналіз кількості населення минулого і поточного років.Ми-українці

Населення країни в 2021 році

Враховуючи показники народжуваності і смертності можно назвати приріст населення в 2021 році за рік. Він склав -0.36 %.

Деякі демографічні данні за 2018 рік:

 •  в країні народилося 459 841 немовлят;
 •  померло 651 619 українців;
 •  природний приріст за рік склав -191 778 осіб;
 •  приріст за рахунок міграцій склав 36 651 осіб;
 •  чоловіків в країні 19 532 226 осіб;
 •  жінок серед громадян України 22 929 992 осіб.літня пара

Населення країни в 2021 році

Кількість населення України 2021 за рзрахунками Державної служби статистики зменьшиться на 154 562 осіб. В кінці року кулькість наблизиться до показника 42 307 656 громадян. Новий рік ознаменується народженням 458 167 дітей і за данними статистики помре 649 247 особи. Міграційні процеси продовжимуть впливати на демографічну ситуацію в країні. Проте показник імігрантів перевищіть показник осіб, які залишили країну.

Питання зайнятості і безробіття населення України

Населення країни невпинно скорочуєтся зі швидкістю 423 чоловіки на добу.

На фоні ситуації з негативним приростом населення існує проблема зайнятості населення України в 2021 році. Ринок праці – це складна система, яка знаходиться під впливом багатьох факторів і розвивається сьогодні за принципами ринкових відносин. Показники кілкості і зайнятості населення знаходяться у взаємному звязку. Зайнятість молоді – це соціално-економічне зростання, підвищеня рівня життя і як наслідок підвищення гароджуваності та збільшення тривалості життя. Сьогоднішній рівень безробіття серед молоді – це шлях до демократичної кризи. Це реальна загроза суспільству. Актуальними сьогодні є дослідження і розвиток ринку праці.

Щільність населення України

Териорія України складає 576 320 квадратних кілометрів.Під загальною площею мається на увазі площа суші і площа всіх водних поверхонь держави в межах міжнародних кордонів. Щільність населення розраховується як відношення загальної чисельності населення, що проживає на даній території, до загальної площі цієї території. Згідно з розрахунками, чисельність населення України 2021 становить приблизно 42 462 218 осіб.
Тобто, щільність населення України дорівнює 73.7 людини на квадратний кілометр.

Населення країни можно розглянути у розрізі вікових груп. Отже:

 •  13,7 % населення держави це діти і підлітки молодше ятнадцяти років;
 •  70,8 % населення країни це громадяни віком від 15 до 65 років;
 •  15,5% населеня це люди похиого віку.

Тобто, населення України станом на 2021 рік переживає процес старіння.маленька дитина

Показники, які характеризують демографічний стан

Загальний коефіцієнт демографічного навантаження розраховується як відношення залежної частини населення до працездатної або продуктивної частини населення.
Для України Коефіцієнт загальної демографічної навантаження дорівнює 41.2 %.
Значення в 41.2 % – відносно низька. Воно показує, що чисельність працездатного населення більш ніж у два рази перевищує чисельність населення непрацездатного віку. Таке ставлення створює відносно низьку соціальну навантаження для суспільства.
Коефіцієнт пенсійного навантаження розраховується як відношення чисельності населення вище працездатного віку до чисельності працездатного населення.
Коефіцієнт пенсійного навантаження в Україні складає 21.8 %.
Очікувана тривалість життя-це один з найбільш важливих демографічних показників. Він показує середню кількість років майбутнього життя людини. Тобто кількість років, яке теоретично може прожити людина, за умови, що поточні показники народжуваності і смертності будуть залишатися незмінними протягом усього життя людини. Як правило, під “очікуваною тривалістю життя” розуміють очікувану тривалість життя при народженні, тобто у віці 0 років.
Середня очікувана тривалість життя при народженні (для обох статей) на Україні становить 68.6 років (року).
Це нижче середньої очікуваної тривалості життя у світі, що знаходиться на рівні близько 71 року (за даними відділу народонаселення Департаменту ООН з економічних і соціальних питань).
Середня очікувана тривалість життя чоловіків при народженні – 62.8 років (року).
Середня очікувана тривалість життя жінок при народженні – 74.8 років (року).

Отже демографічні показники, які характеризують населення країни не є позитивними. Для покращєння сиуації необхідні рішучі дії, свіжі ідеї щодо покращєння рівня життя.красуні-українки

Національний склад населення

Національний склад населення України 2021 представляє собою розоділ населення території країни за національною відповідністю. На сьогоднішній день країна є домівкою для представників 100 національностей. Переважна більшість, а саме 77,8% населення є українцями. Коренні жителі переважають у всіх областях окріс АРК. Інші 22,2% це представники різноманітних націоналностей. Проте преедбачуваним є те що білшість з них, а саме 17,3% – це росіяни. Урім того крупні етнічні группи представляють євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, греки та ін.

Найрізноманітнішим національним составом можуть похвалитися такі регіони як Одещіна, Закарпаття і Чернівці. Конституційно в країні захищені права представників всіх національностей.молода пара

Найближний перепис населення в Україні

Актуальним на сьогодні є законопроект щодо перепису населення України 2021. На височайшому рівні розглядається питання шодо проведення перепису не рідше, а ніж раз у 10 років. Якщо законопроект буде схвалено, то найближчий перепис відбудеться саме в цьому році. На підставі проекту закону № 4034а в 2021 році має відбутися плановий перепис, адже востанне кількість насення визначали шляхом перепису більш ніж 10 років назад.

Підсумовуючи, можна зробити висновки, що зменшення кількості населення відбувається від впливом декількох факторів, а саме рівень життя, який не сприяє демографічному вибуху, високий рівень безробіття серед молоді, недостатній рівень життя. Покращєння соціальних стандртів вже согодні ладне змінити ситуацію на кращє.