Home Прогноз Кошторис на 2022 рік в Україні

Кошторис на 2022 рік в Україні

382
0
Кошторис на 2022 рік в Україні

Для бюджетних організацій головним документом, що дозволяє побудувати плани, є кошторис на 2022 рік в Україні. Його відсутність викликає питання про нераціональність використання бюджетних коштів. Для складання кошторису обов’язково прийняття бюджету на цей рік з урахуванням законодавчих змін. Грамотне складання документа дозволяє контролювати доходи з витратами, мінімізувати ризики корупції.

Кошторис на 2022 рік в Україні

Що собою являє бюджетний Кошторис?

Під бюджетним кошторисом розуміється грамотно перерозподілені кошти дохідної та видаткової частини. Показники встановлюються на звітний рік. У наступному періоді вони можуть бути іншими.

Документ оформляється відповідно до законодавчих норм і вимог, перебуває у віданні головного розпорядника. Показники плануються попередньо, повинні бути реальними, відповідати витратам і доходам підприємства, повинні сприяти виконанню поставлених керівником завдань. У бюджетному кошторисі передбачено фінансування підприємств з державної скарбниці. Тому важливо, щоб зведення показників спеціального фонду кошторису було правдивим. Ігнорування зазначених вимог може призвести до сумних подій, зокрема, до адміністративної відповідальності керівника.

У документі вказуються важливі показники. Право на їх затвердження має Керівник. Показники деталізуються в межах лімітів, обґрунтовуються згідно класифікаційних кодів. Робота зі складання бюджетних кошторисів проводиться завчасно, оскільки документ вимагає затвердження в декількох контролюючих органах.

Після затвердження бюджетного кошторису можна бачити, на які витрати або доходи може розраховувати підприємство. Від кошторису залежить заробітна плата, технічне та інше забезпечення підприємства. Бланк кошторису у 2022 році затверджений на законодавчому рівні. Вивчити його особливості можна завдяки відвідуванню офіційних урядових сайтів.

Важливо! Бюджетний Кошторис не виключає коригуваннях в рамках законодавчо встановлених цифр. При їх зміні вказується мінус або плюс відповідно.

При внесенні показань довідка про зміни до кошторису (додаток 11) (нова форма) може впливати на такі показники:

 • обсяги кошторису;
 • розподіл показників аналітичного характеру за кодами
 • кодові перерозподіли;
 • показники розподілів, в яких не обов’язковий підпис головного розподільника.

Зазначене підтверджує, що зазнати змін може видаткова та дохідна частина.

На що звернути увагу при заповненні кошторису?

Заповнення бюджетного кошторису-відповідальний процес. Для його розробки залучаються кваліфіковані фахівці з відповідною освітою. Будь-який недолік може негативно відбитися на діяльності підприємства і забезпеченості співробітників. Коригування та доповнення повинні бути обґрунтованими. До робіт залучаються особи, які вивчають законодавчі зміни та мають досвід роботи у сфері фінансування. Цифри повинні бути перевіреними і обгрунтованими, оскільки від цих параметрів залежить якість їх використання.

Формування зведених кошторисів проводиться на підставі бюджетного кошторису, розробка якої починається після доведення цифр. Розробка документа проводиться в кілька етапів:

 • проводяться планові розрахунки;
 • складається попередній проект;
 • готується обґрунтування для зазначених у кошторисі цифр.

На розробку документа відводиться тривалий час. Багато статей бюджетного кошторису коригуються неодноразово. Перед тим як скласти бюджетний Кошторис слід враховувати такі моменти:

 • підготовлений документ буде неодноразово перевірятися множинними контролюючими органами;
 • доведені в кошторисі цифри мають певні терміни узгодження;
 • у бюджетному кошторисі обов’язкове зазначення прогнозних даних, а також обґрунтувань до них.

Важливо! При складанні бюджетного кошторису важливо вивчати нові бланки кошторисів на 2022 рік. Спостереження показали, оформлення документів може змінюватися, бути різним. Аналогічне стосується форм заповнення.

Кошторис в Україні

Коли можливе внесення коригувань до бюджетного кошторису?

Якщо документ затверджено, внести зміни до нього може Мінфін або головний розпорядник. Передумови можуть бути різними. Основними ситуаціями, для внесення змін є:

 • при основній діяльності підприємств виникли ситуації, що вимагають екстреного перерозподілу коштів, їх доцільність оцінюється відповідними організаціями;
 • планується передача бюджетних коштів головному розпоряднику;
 • відбулося зменшення бюджетних призначень у зв’язку з нераціональним використанням бюджетних коштів;
 • перерозподіл коштів проводиться між програмними фондами, при цьому Кошторис залишається постійним;
 • потрібне скорочення статей за рахунок Загального фонду річного держбюджету;
 • перерозподіл коштів проводиться між територіальними одиницями на заплановані попередньо заходи;
 • нововведення у держбюджеті вплинули на діяльність державного підприємства, що потребує відповідних коригувань у бюджетному кошторисі

Довідка про зміни до кошторису, бланк затверджені законодавчо, вивчити його особливості можна завдяки тематичним форумам, спеціалізованим журналам, консультаціям і відвідуванням офіційних урядових сайтів.

Особливості складання зведеного кошторису

Складання планового документа-тривалий процес. Дохідна та видаткова частини повинні відповідати кодам бюджетної класифікації та вимогам чинного законодавства.

При розробці документа обов’язкова довідка про зміни до кошторису, бланк 2022 року. її складання узгоджується з розпорядником і контролюючими організаціями. Для досягнення максимальної ефективності розпорядники встановлюють до інших розпорядників Нижні граничні рівні витрат, кредитів. При цьому терміни складання та надання проектної документації ставляться максимальними.

По завершенні роботи над проектною документацією, перевірки правильності наданих показників та їх законності починається робота зі складання бюджетного кошторису.

Після її складання головні розпорядники переходять до розробки бюджетних запитів, які надалі будуть перенаправлені до Мінфіну та інших контролюючих організацій для включення їх до відповідних програм.

У документі, у видатковій і дохідній частині цифри вказуються до дрібниць. Серйозне і відповідальне ставлення до підготовки документа позитивно позначиться на економічних показниках організації і самодостатності її працівників.

Розробка документа проводиться на підставі результатів попереднього періоду. Деякі з показників включаються з урахуванням інфляції. Після складання документа він проводиться у відповідність і направляється на узгодження.

Складання квартального звіту в казначейство

Згідно з вимогами законодавства бюджетні організації зобов’язані надавати квартальний звіт в казначейство про виконання статей бюджетного кошторису.

Перед наданням звітності підприємства та організація, що фінансуються за рахунок держбюджету зобов’язані погоджувати Видатки та доходи з територіальними органами казначейства, в яких ними раніше були відкриті рахунки, яким були надані дані про обсяги фінансування та касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджетів України.

При виконанні видаткових статей бюджетні організації не мають можливості підтвердити наявність бюджетних коштів на рахунках виконавців. Вони не мають до них доступу. Підтверджуючими документами є папери з мокрою печаткою.

Якщо бюджетною організацією помічено нераціональне використання бюджетних коштів відстояти свою правоту можна тільки в судовому порядку. Також аналогічні дії можна провести при невиконанні виконавцями покладених на них зобов’язань.

Резюме

У новому році при складанні бюджетного кошторису 2022 слід уважно вивчати бланк плану використання бюджетних коштів та інші законодавчі зміни. Нововведення сприяли внесенню відповідних коректив. У зв’язку із зазначеним складанням бюджетних кошторисів повинні займатися професіонали. Ігнорування законодавчих нововведень, неправильні коригування можуть призвести до адміністративної відповідальності.

Особливої уваги потребує вивчення бланків. в новому році вони змінилися. Неправильне введення показників може стати причиною відмови контролюючих органів в узгодженні проекту. Законодавці попереджають про відповідальність. Бюджетні кошти повинні використовуватися раціонально.