Home Услуги Що таке атестат відповідності КСЗІ та чому варто довіряти телеком-провайдерам, у яких...

Що таке атестат відповідності КСЗІ та чому варто довіряти телеком-провайдерам, у яких він є?

8
0

КСЗІ, або комплексна система захисту інформації, є фундаментальним елементом у сучасному світі кібербезпеки України. Вона розроблена для захисту комп’ютерних систем від різноманітних загроз, таких як несанкціонований доступ, руйнування або модифікація даних. У той час основними цілями КСЗІ є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Телекомунікаційні провайдери, такі як GigaTrans, що інвестують у високотехнологічне інженерне обладнання та програмну підтримку, отримують атестат відповідності КСЗІ. Цей документ є важливим свідченням надійності та ефективності їх систем захисту інформації.

З чого складається захищений інтернет-доступ?

У сучасному світі, де технології розвиваються стрімко, цифровий простір стає все більш досконалим. Однак, ця досконалість залишається недосяжною через активність шахраїв, які намагаються експлуатувати вразливі місця в системах. Телеком-провайдери в цьому контексті постійно працюють над посиленням захисту трафіку своїх клієнтів. Розробляється ціла система заходів, що включає створення захищеного вузла інтернет-доступу (ЗВІД), протидію DDoS-атакам та захист хмарних сервісів.

Для досягнення ефективного захисту, провайдери повинні виконувати ряд робіт, визнаних КСЗІ. Першорядною важливістю є організаційні заходи, які формують відповідну поведінку серед персоналу постачальника послуг, до яких відносяться:

  • Розробка стратегії забезпечення інформаційної безпеки є ключовою складовою захисту даних. Це включає створення детальних інструкцій для технічного персоналу та рекомендацій для користувачів системи.
  • Важливим є також визначення чітких правил управління компонентами системи, а також процедур обліку, архівації та безпечного знищення даних. 
  • Також потрібно розробити дієві плани реагування на інциденти несанкціонованого доступу чи інші кризові ситуації. 
  • Необхідною є також систематична підготовка співробітників до дотримання норм інформаційної безпеки.

Поряд з організаційними заходами, велике значення мають інженерні та технічні рішення. Це охоплює впровадження спеціалізованих технічних засобів, які служать для надійного захисту даних. Серед них – використання зашифрованих з’єднань, налаштування брандмауерів, сегрегація інформаційних потоків, а також методи криптографічного захисту інформації. До цього можна додати встановлення систем безпеки, таких як охоронно-пожежна сигналізація та контроль доступу, а також облаштування спеціальних приміщень для запобігання витоку конфіденційної інформації через акустичні канали.

Яке місце у цій системі займає захищений вузол інтернет доступу?

ЗВІД реалізує комплексний підхід до безпеки, використовуючи різні механізми для захисту на кількох рівнях, зокрема:

  • захист від вірусів — використання антивірусних програм для блокування шкідливого програмного забезпечення;
  • очищення та моніторинг трафіку — аналіз трафіку клієнта для ідентифікації та усунення потенційних загроз.

Ці механізми захисту дозволяють ЗВІД забезпечити клієнтам всебічний захист їх даних, які передаються. Людина, використовуючи інтернет через захищений вузол інтернет доступу, отримує значні переваги, зокрема:

  • Гарантований захист усіх даних, які проходять через ЗВІД, включаючи їх зберігання, обробку та передачу, від будь-яких неавторизованих втручань, змін або перешкод.
  • Мультирівневе забезпечення безпеки всіх інформаційних активів від несанкціонованого проникнення або доступу.
  • Фіксація спроб здійснення атак на систему та негайне інформування відповідальних за безпеку осіб про будь-які незаконні дії.

Ці методи захисту є достатніми для ефективної роботи бізнесу в цифровому просторі. Однак, наявність атестата КСЗІ додатково підтверджує високий рівень безпеки та надійність роботи захищеного вузла інтернет зв’язку на державному рівні.

Як підключити інтернет з опцією ЗВІД?

Послуги з використанням захищеного вузла інтернет-зв’язку можуть надавати телеком-оператори, які мають статус TIER 2. Такі компанії характеризуються високим рівнем надійності інфраструктури, наявністю резервних систем зв’язку та здатністю забезпечити стабільне і безперебійне підключення. Вони ефективно працюють із бізнесами різного масштабу, від малого до великого, забезпечуючи їм високоякісний інтернет-зв’язок. Для отримання послуги зі встановлення ЗВІД від компанії TIER 2, клієнту достатньо відправити заявку з конкретними вимогами щодо зв’язку.

Провайдери, використовуючи потенціал своєї будівельної бригади, зазвичай здійснюють підключення протягом двох робочих днів, гарантуючи швидке та ефективне введення в експлуатацію. Це забезпечує бізнесам можливість швидко інтегруватися у цифровий простір з високим рівнем захисту інформації.