Home Фінанси Кодекс Колективний договір 2017 в Україні

Колективний договір 2017 в Україні

2486
0
багато рук

Колективний договір на 2017 рік з додатками вже має бути складений на підприємствах, в компаніях, приватних фірмах, в організаціях, в установах, що належать державі, або комунальним громадам.

Хто складає документ

Документ складається згідно норм, що викладені в Кодексі законів, котрі стосуються праці. Метою його підписання є регулювання відносин – трудових, виробничих, та соціальних, що відбуваються між співробітниками та власниками або довіреними ними особами чи органами.

Такий договір повинні мати підприємства, що належать до юридичних осіб, в котрих працюють люди, не зважаючи на форму власності – приватну або державну. Документ створюється в окремих підрозділах різних компаній на рівні їх компетенції. Положення, що реєструються в ньому, повинні виконуватися керівниками та працівниками.

Не має ніякого значення, чи являються співробітники членами профспілок. Якщо таких союзів в установі чи фірм не існує, то замість них стороною договору стають представники, щоб обрати котрих співробітники збираються на загальних зборах.

При наявності кількох профспілкових організацій утворюють єдине представництво для того, аби підписати колективний документ.колективний договір

Зміст колективного документу

Зміст договору основується на законодавстві, що діє на даний момент. Виконання обов’язкове як для однієї сторони, так і для іншої, та стосується:

  • умов праці, її охорони;
  • рівних прав для представників жіночої та чоловічої статі;
  • організації виробничого процесу;
  • встановлення норм і окладів співробітникам;
  • режиму роботи та її тривалості.

Колективний договір 2017 в Україні передбачає те, що працівники прийматимуть участь у розподілі доходу, використанні прибутку. Але це можливо, якщо ці положення передбачені в статуті. В документі гарантовані компенсації та пільги тим, на кого вони розповсюджуються.

Згідно підписаного договору не повинні обмежуватися права співробітників як керівниками та власниками підприємств, так і владою і політичними партіями.

Особливості договорів у сільських громадах та адміністраціях

Колективний договір сільської ради на 2017 рік, що мають складати у всіх таких установах також основується на Кодексі про працю, та має не суперечити регіональним та галузевим угодам. Документ містить розділи, що стосуються:

  • трудової діяльності;
  • організації праці;
  • системи оплати ;
  • тривалості відпочинку;
  • соціального захисту.

Метою підписання договору служить необхідність врегулювати відносини між головою, що обраний керівником сільської ради, та колективом.

Документ можна розробити до 2020, бо здебільшого його укладають на декілька років.

Внести певні зміни можливо тільки, якщо цього захочуть обидві сторони, вони не суперечитимуть регіональній угоді, та законодавству держави.

На документі має стояти напис про реєстрацію, котра здійснюється спеціальним органом, що має на те повноваження.

На загальних зборах приймаються колективні договори в адміністраціях, керівники котрих назначаються державними органами. Згідно цього документа забезпечується зайнятість співробітників установи, в разі звільнення гарантується допомога, що складає середній заробіток, які рахується кожного місяця.працівники підписують

В режимі роботи передбачається чергування в святкові та неробочі дні з надання відгулу в інший час. При наданні відпусток враховується законодавство, яке стосується державної служби.

Оплата праці згідно договору і нормативів в таких установах враховує ставку, доплату за ранг, вислугу або складається на основі тарифної сітки.

В розділі про охорону праці передбачені оздоровлення співробітників та їх неповнолітніх дітей шляхом надання путівок до санаторіїв та таборів.

Документ підписується головою установи та профспілки.

Колективний договір на 2017 рік від Райдержадміністрації має реєструватися згідно порядку, котрий пропонує Кабінет міністрів.багато рук

Розбіжності та підписання

Буває таке, що сторони не можуть дійти згоди з окремих питань. Розбіжності і пропозиції занотовуються в протоколі, в котрому вказується і термін, згідно якого мають відновитися перемовини. За 3 дні після цього створюється комісія, яка може звернутися до посередника, котрий влаштовує представників від керівництва та колективу. Якщо на загальних зборах поданий проект відхиляється, в десятиденний термін шукається компромісне рішення.

Зареєстрований документ являється дійсним навіть, якщо змінюється назва підприємства, його структура склад, звільняються уповноважені, що підписували договір. При переході установи до іншого власника буде чинним на протязі року. Новостворена компанія має скласти такий документ за 3 місяці.

Контролюється виконання розділів обома сторонами. Якщо керівник або власник порушує умови, профспілка, або колектив можуть вимагати усунути недоліки, при невиконанні вимог чи бездіяльності мають право звертатися до суду.

Якщо не виконуються обов’язки, що зафіксовані в договорі, з особи або уповноваженого представника, що відповідають за це, утримується штраф, передбачене навіть звільнення з посади.дві руки

Основні розділи

Щоб знайти зразок колективного договору на 2017 рік, варто завітати на http://www.golovbukh.ua, де публікується повний його текст з усіма розділами. В першому з них відображені загальні положення щодо сторін, предмету, сфери та терміну дії, порядку згідно якого вносяться зміни, або документ може бути доповнений.

Другий зобов’язує сприяти розвитку підприємства, заохочувати співробітників підвищувати рівень знать та збільшувати продуктивність праці.

Третій розділ присвячений трудовим відносинам, згідно нього визначається порядок, котрий передбачає атестацію. Додатком до нього є штатний розпис та посадові інструкції. В статтях четвертого відображаються правила оплати, та встановлені норми виконання.

В інших розділах вказані пільги та компенсації працівникам, режим роботи підприємства, правила надання відпусток разом з затвердженим графіком. Завершується документ заключними положеннями.на роботі

Колективний договір для ПАТ на 2017 рік також складається на основі зразка документа, при необхідності доповнюється пунктами в підрозділах, в котрих мають бути відображені всі питання, що стосуються відносин між обома сторонами.