Home Фінанси Податок на землю в 2017 році

Податок на землю в 2017 році

2461
0
карикатура 2

Нормативна грошова оцінка землі на 2017 рік (далі – НГО) – це документація технічного характеру, що є складовою частиною земельного кадастру України. Її проводять на земельних ділянках усіх видів власності. НГО може проходити лише після отриманню дозволу від органу державної влади у населеному пункті, де знаходиться земельний об’єкт. Також НГО може проводитися на основі підписання договору.

Після проведення НГО формується пакет технічної документації, що обов’язково повинна бути затверджена органом місцевим адміністративним органом (сільською, селищною чи міською радою).

Згідно з законом, нормативна грошова оцінка землі повинна проводитися не рідше, ніж один раз в у сім років, при цьому призначення самої ділянки не береться до уваги. Щодо землі, яка призначена не для потреб сільського господарства, то її нормативна оцінка повинна проводитися, принаймні, раз в 10 років. Нормативна грошова оцінка землі

Згідно з законодавством, НГО може бути нормативного та експертного типу. Якщо НГО земельних ділянок проводиться з метою встановлення точної суми земельного податку, то в результаті отримання експертної грошової оцінки вартості землі. Крім того, НГО може слугувати для оцінювання орендної плати за землю різних категорій власності, а також для розробки способів раціонального використання українських земель та їх охорони.

Керувати нормативною оцінкою можуть лише експерти з юридичною освітою, у яких є відповідна ліцензія на проведення земельно-кадастрових робіт. Що стосується експертної грошової оцінки, то вона проводиться суб’єкти оціночної діяльності, що працюють  в оціночній сфері, а також займаються складанням нормативно-правових актів.

Виходячи із результатів НГО, складається технічна документація та затверджується у адміністративних органах. Інформація про нормативну оцінку тої чи іншої земельної ділянки подається у якості витягу з технічної документації з НГО земель. Після отримання експертної оцінки про вартість землі оформлюється звіт. Після цього також проводиться індексація грошової оцінки землі в 2017 році.

Новий порядок нормативної грошової оцінки землі

Згідно з розпорядженням Міністерства аграрної політики N489, було внесено зміни до порядоку нормативної оцінки землі ділянок в селах, селищах та містах України. Ці нововведення уже стали актуальними з 1-го січня 2017 року, після чого вони почали активно використовуватися.

Серед найбільш важливих змін, що були зазначені у цьому розпорядженні, можна відзначити об’єднання категорій «функціонального користування» та категорій земель цільового призначення, згідно з Земельним кодексом. В результаті цього зникла категорія функціонального використання «комерційних земельних ділянок». Якщо раніше до комерційної землі відносили всі ділянки, що приносили власникові прибуток, то відтепер це поняття стало значно ширшим.

Що таке плата за землю?

Плата за землю – це примусовий платіж, який входить до переліку податків на майно. У відповідності з ПК України, цей податок мають сплачувати як ті, у кого у власності є земля, так і ті, хто користується нею. При розрахунку податку враховується коефіцієнт індексації землі на 2017 рік, а також площа ділянки. Слід зазначити, що коефіцієнт індексації залежить від того, в якому році була проведена оцінка землі.

Як нараховується плата за землю?

Власники земельних ділянок мають самостійно щорічно сплачувати податок, подаючи декларацію за минулий рік з 1-го січня по 20-те лютого. Ця декларація повинна включати суму виплат, що припадає на кожен місяць року (загальна сума податку за рік повинна бути розділена пропорційно). Згідно з Податковим кодексом, визначення розміру та порядку сплати земельного податку є прерогативою місцевих рад у певному населеному пункті, а також територіальних громад. Під час прийняття рішення повинен бути визначений:

  • ​ об’єкт оподаткування;
  • ​ особа, що має сплатити податок;
  • ​ розмір податку;
  • ​ кінцевий термін сплати податку;
  • ​ інші положення, що зазначені у сьомій статті Податкового кодексу України.земля і будинок

Ставка земельного податку

Після проведення нормативно-грошового оцінювання тієї чи іншою ділянки встановлюється податок на землю в 2017 році, що не може перевищувати 3% від встановленої вартості землі. Проте, якщо мова йде про сільськогосподарські угіддя, то у такому разі податок становить 0,3% від їх вартості. Що стосується землі, що перебуває у спільній власності, то вона обкладається податком у розмірі 1% від її нормативної вартості. У тому разі, якщо грошова оцінка землі на 2017 рік не проводилися, розмір податку складатиме 5%.

Слід зазначити, що ставка податку на землю у будь-якому разі не може бути вище 12% від нормативної оцінки землі. Якщо мова йде про граничний розмір ставки земельного податку, то його у попередньому році значно збільшили, в результаті чого він досягає 1%.

Хто є виступає у якості платників податку на землю та орендної плати?

Земельний податок мають сплачувати ті громадяни, що мають у власності земельні ділянки, паї чи орендатори землі, котрим була надана земля у постійне користування. Якщо оренда є тимчасовою, то платником податку є орендар. До 1-го лютого ограни державної влади мають подати податковим органам список орендарів, з якими було підписано договір.карикатура

Хто може не платити податок?

Від сплати податку на землю звільняються ті сільськогосподарські підприємства, що виступають в якості платників четвертої групи платників ЄП. Однак, слід зазначити, що у даному разі мова йде лише про ту землю, що використовується для виробництва продукції сільгосподарського призначення, при чому звільнення стосується лише земельного податку, а не орендної плати, яку вони мають сплачувати у повному розмірі.

Як зазначено у 20-му розділі Податкового кодексу України, плата за землю в 2017 році в Україні знімається у тому разі, якщо вона знаходяться на загарбаній окупантами території. Також це стосується тих сіл чи селищ на сході України, де на даний момент відбуваються воєнні дії.

Що стосується сплати податку на землю, то, згідно з 282-ю статтею ПК, його можуть не сплачувати:

  • ​ санаторно-оздоровчі заклади;
  • ​ заклади для реабілітації людей з фізичними вадами;
  • ​ культурні, освітні установи, а також заклади, що займаються охороною здоров’я;
  • ​ бази для підготовки спортсменів-олімпійців та параолімпійців.карикатура 2

У якому розмірі сплачується орендна плата?

Нарахування та сплата оренди здійснюється при наявності відповідного договору оренди землі, де вказується сума платежу. Варто зазначити, що щорічна орендна плата за землю у 2017 році не повинна бути нижчою за розмір податку на землю для того чи іншого типу ділянки, при цьому ця сума не може бути більшою 12 % НГО. Також слід врахувати, що для встановлення розміру земельного податку і орендної плати відбувається тільки, враховуючи коефіцієнти індексації: для сільськогосподарських угідь – 1,0; для земель не сільськогосподарського позначення – 1,06. Як уже було зазначено вище, коефіцієнт залежить від того, чи проводилися індексація землі в 2017 році, тому обов’язково потрібно використовувати лише актуальний для 2017 року показник.

У якій формі подається звіт?

Для звітування використовується спеціальна форма декларації, що була затверджена Міністерством фінансів в 2017 році. Використовуючи ці форму, подають інформацію про сплату як податку на землю, так і про орендну. Стандартним звітним терміном, протягом якого громадяни можуть подати цю декларацію, вважається один календарний рік. Звітувати потрібно у місцевий уповноважений орган, при чому вся річна сума повинна бути розділена по місяцям. У громадян України є можливість (за їх бажанням) подавати декларацію кожного місяця (для цього у платника є 20 календарних днів). У такому разі у громадянина немає потреби подавати річну декларацію.податок

Під час подання першої декларації, що фактично є початком сплати земельного податку, також потрібно подати до відомства довідку про площу земельної ділянки. Слід наголосити увагу на тому, що сільськогосподарське підприємство одночасно виступає у ролі платника та орендатора, тому у такому випадку повинні подаватися дві окремі декларації. Окрім того, існує потреба в подачі двох декларацій, якщо мова йде про дві або більше земельні ділянки, що перебувають під контролем різних населених пунктів.