Home Фінанси Кодекс Ставка податку на прибуток 2023 в Україні

Ставка податку на прибуток 2023 в Україні

3351
0
Спеціальні ставки

З першого числа поточного року набрали чинності майже всі нововведення чинного законодавства. Для усіх видів бізнесу з’явився ряд змін та доповнень у різноманітних кодексах, зокрема у податковому. Головною метою реформації цих законів є покращення економічного становища та інвестиційного клімату в країні. Для запобігання накладенню штрафних санкцій за неправильне заповнення документації, а також для запобігання притягненню до адміністративної відповідальності, слід ознайомитись з матеріалом, який містить інформацію про податок на прибуток на 2023 рік.

Не дивлячись на масу змін, деякі пункти залишаться колишніми. До них відносяться:

 • ​ перелік платників, що звільняються від сплати нарахованих внесків. До таких належать неприбуткові та збиткові організації;
 • ​ ставка до оподаткування. Ставка розміром 18% залишається незмінною. Також без змін залишаються строки й порядок сплати;
 • ​ порядок сплати авансових внесків, а також обов’язкові строки проведення не змінюються.

Принципово новим є те, що податок на нерухомість більше не включається до розрахунку зменшення податку на прибуток. Виключенням є розрахунок податку за минулий рік.Фінансова звітність

Фінансова звітність, яка в минулих періодах подавалась лише до відділів статистики, починаючи з поточного року, є невіддільною частиною декларації з податку на прибуток. Це означає, що таку декларацію необхідно подавати у вигляді додатку до основної декларації до органів ДФС. Періоди, за які необхідно надати декларацію різні для кожного виду підприємництва. Усі фізичні та юридичні особи, доходи яких становлять в межах від 20 мільйонів гривень до двох мільйонів євро, в обов’язковому порядку повинні звітувати щоквартально.

Як зміниться сума до сплати у новому році

Ставка податку на прибуток 2023 в Україні залишається без змін. Проте платникам податку, що складають декларацію з урахуванням податкової різниці, необхідно подавати уточнений облік усіх матеріальних та нематеріальних засобів. Відтепер ці засоби впливають на кінцевий результат фінансового обліку.

Наприклад, якщо йде мова про модернізацію невиробничих активів, то кінцевий результат, що підлягає оподаткуванню, збільшиться на суму витрат, що пов’язані з модернізацією таких активів.

У випадку, коли поліпшені активи підлягають продажу, то фінансовий результат, котрий підлягає оподаткуванню зменшиться. Якщо вищеназвані активи підлягають ліквідації, то податок на прибуток від такої операції не зменшиться.

Що стосується інвестиційної нерухомості, яка за оцінкою виявилась збитковою, то збитки від зниження реальної вартості таких об’єктів зменшать суму оподаткування.Як зміниться сума до сплати у новому році

Що робити у разі порушення вимог щодо складання та подання звітності

Якщо декларація з податку на прибуток на 2023 рік була подана окремо від фінансової звітності, то повторно її подавати непотрібно. Головною умовою є подання цих звітностей саме до органів ДФС. У випадку, коли організація зареєстрована, як неприбуткова, потрібно надавати річну фінансову звітність у вигляді декларації.

Новим є період сплати податку для неприбуткових організацій. У минулих періодах останні сплачували штрафні санкції одноразово до кінця поточного періоду. Починаючи з початку року, абсолютно всі організації повинні сплачувати податок одночасно з поданням декларації.

У разі, якщо виявлені порушення у звітності та іншій документації, відповідальні особи повинні виправити помилки до 30 червня 2023 року включно.

Хто та чому може не сплачувати податок

З першого січня з’явився список тих, хто може не сплачувати податок на прибуток підприємств 2023. Нововведення, котрі стосуються приведеного списку, діятимуть протягом наступних чотирьох років. До таких організацій відносяться:

 • ​ підприємства та організації, які створені не раніше початку 2023 року;
 • ​ платники податку, сумарний дохід яких не перевищив 9 мільйонів гривень за останні 3 роки (при умові, що середня чисельність працівників коливається в межах від 5 до 20 осіб);
 • ​ платники, що раніше знаходились на загальній системі оподаткування (сплачували єдиний податок), загальний дохід котрих не перевищив суму в три мільйони гривень за останній рік. При цьому чисельність працівників складала не менше 5 та не більше 50 чоловік;
 • ​ на звільнення від сплати можуть розраховувати й колишні платники єдиного податку при дотриманні вищеназваних умов.

Виключенням є платники дивідендів. У разі сплати таких нарахувань, платник повинен нарахувати авансовий внесок та сплатити прибуток з відрахувань у розмірі 18%. платник повинен нарахувати

Які категорії не мають права на звільнення від сплати податку

Також існують категорії, які не зможуть отримати звільнення від сплати податку. До таких відносять:

 • ​ суб’єкти господарювання, що будь-яким чином створені у поточному році;
 • ​ суб’єкти, що ведуть один із наступних видів діяльності: виробництво та реалізація підакцизних, паливно-мастильних товарів, а також дорогоцінних металів та каміння. Не підлягають звільненню від податку також сфери розваг, фінансової та страхової діяльності, діяльності з обміну та продажу іноземної валюти та ін. З повним списком можна ознайомитись в п.п. 2.1 — 2.18 п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ.Спеціальні ставки

Спеціальні ставки: реальність чи міф

На податок з доходу нерезидента застосовується нульова ставка. Така дія можлива при укладанні спеціальних договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності відповідальних осіб.

Під ставку, що відмінна від 0% попадають при додержанні наступних умов:

 • ​ кошти, що надає нерезидент отримані внаслідок розміщення боргових ЦП на іноземній фондовій біржі за спеціальним переліком;
 • ​ нерезидент, який отримує відсотки, не є резидентом юрисдикції.
 • Особливості у страхувальному бізнесі виглядають наступним чином:
 • ​ усі страхові операції (внески, премії, платежі, тощо) за договорами перестрахування за ставками 0 та 3% не включаються;
 • ​ кінцевий фінансовий результат таких організацій коригується на різниці між приростом (або збитком) резервів, що передбачені законодавством. Іншим випадком є таке ж коригування за розрахунковою методикою.Спеціальні ставки: реальність чи міф

Виняток з правил, або лотерейний бізнес по-новому

Окремою категорією стали так звані лотерейники. Сплата податку на прибуток 2023 в Україні для цього виду діяльності зазнала значної кількості змін. Відтепер дана категорія не має відношення до азартних, і тому правила щодо оподаткування цього бізнесу змінені.

Розрахунок спеціальної ставки проводиться за окремою схемою: від загальної суми доходу організації (що отримана шляхом прийняття грошових коштів від гравців) віднімається сума грошової винагороди, що сформована у фонді певної лотереї. Отримана сума має назву «дохід». До розрахованого доходу додається сума залишкового призового фонду. Від останньої й розраховується кінцева сума оподаткування.

Починаючи з 2023, для лотерейних операторів діють спеціальні ставки. У поточному році остання складає 18%. Починаючи з наступного року податкова ставка збільшуватиметься, й до 2023 року складатиме аж 30%.

Спеціальна ставка для лотерейних відділів діє за умови, коли ведення діяльності відбувається окремо від азартних ігор. Недопустимим є проведення з використанням ігрових автоматів чи приміщень казино.Виняток з правил

Що таке «нульова» декларація та особливості її подання

«Нульова» податкова декларація з податку на прибуток в 2023 році виглядає по-новому. Нульове оподаткування являє собою звільнення від оподаткування декларованого майна чи зменшенням ставки по його оподаткуванню. Слід зазначити, що суб’єкти господарювання не притягуються до жодної відповідальності щодо задекларованого майна. Згідно з постановою затверджена спрощена форма такої декларації. Більш детально з новою формою можна ознайомитись в органах ДФС.

Міністерство зауважує, що навіть неприбуткові та збиткові організації в загальному порядку повинні подавати такий вид звітності до відповідних служб у встановлений термін. Такі організації звітують у разі виявлення порушень, а також подають річну звітність. Виключенням становить відсутність об’єкту оподаткування та показників декларування.

Виробники сільськогосподарської продукції мають звітувати за річний податковий період. У поточному році вони мають подати декларації за минулий звітний рік та його перше півріччя, та перше півріччя 2023 року.

Авансові внески. Особливості сплати

Як і в минулому році, щомісячні авансові внески з податку на прибуток 2023 не сплачуються. Розрахунок відповідного авансового внеску вказується у податковій декларації за 9 місяців. Розрахунок з червня минулого року по травень поточного не проводяться.

Відмова або несвоєчасна сплата авансових внесків тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафних санкцій.

Авансові внески, що не були враховані раніше, можливо переносити на наступні періоди до повного погашення. Це стосується дивідендних авансів.Особливості сплати

Особливості рахування суми оподаткування

На розрахунок податку на прибуток на 2023 рік в Україні задля його зменшення, більше не можуть розраховувати деякі юридичні особи (наприклад, платники єдиного податку та ті, хто не є платниками податку на прибуток) та платники, що знаходяться на податкових канікулах. Прибуток, що підлягає оподаткуванню, не зменшується на суму безповоротної фінансової допомоги. Остання може виглядати як безкоштовно надані послуги, товари, роботи і т.д.

Якщо має місце так зване прощення боргу кредитором фізичній особі, а сама заборгованість визнана безнадійною, то в разі списання останньої, зменшується і розмір оподаткування.

Головною зміною в рахуванні податку є скасування норми, якою регламентовано зменшення суми податку на нерухоме майно, що не є земельною ділянкою.

Коли треба подавати звітність, щоб уникнути штрафних санкцій

Строки сплати податку на прибуток 2023 виглядають наступним чином:

 •  за перший квартал – до 20 травня;
 • ​ за півріччя – до 19 серпня;
 • ​ за дев’ять місяців – до 19 листопада;
 • ​ за рік – до 18 лютого 2018 року.

Терміни подання звітності по прибутку встановлені у такі строки:

 • ​ за перший квартал – до 10 травня;
 • ​ за півріччя – до 9 серпня;
 • ​ за дев’ять місяців – до 9 листопада;
 • ​ річна – до 9 лютого 2018 року.

Для тих, хто повинен звітувати один раз на рік, кінцевий термін подання звітності встановлений до першого березня, а кінцевий термін сплати – 9 березня.Зміни в бланках

Зміни в бланках та особливості їх заповнення

Заповнення декларації з податку на прибуток 2023 має деякі особливості. Даний вид документу є загальним для усіх видів діяльності. Слід зазначити, що окрім самої декларації існує ще 9 додатків (в минулих періодах їх кількість складала 14). Принципово нові доповнення не з’явились. Сильних змін зазнали лише додатки АВ та ЗП. Основні зміни, які присутні серед приведених додатків такої декларації, наведені нижче:

 • ​ порядок заповнення. Якщо дивідендних авансів більше, ніж податку на прибуток, то перенести їх на наступний період неможливо;
 • ​ у додатку АМ слід відображати абсолютно всі необоротні активи та основні засоби (загалом 16 груп). У разі збільшення бухгалтерської амортизації слід проводити й коригування на таку амортизацію.

Платник повинен відображати баланс, тобто вартість усіх необоротних активів на початок та кінець звітного періоду.

Із обов’язкових виключені повністю наступні додатки:

 • ​ про інші доходи та витрати;
 • ​ про заборгованість (сумнівну та безнадійну);
 • ​ про патенти та страхування;
 • ​ так званий офшорний додаток.

З першого числа поточного року до податкової декларації також відноситься й звіт про суми податкових пільг. За неправдиві дані штрафні санкції не передбачені. Проте за несвоєчасне подання такої звітності існує адміністративна відповідальність з накопичувальною системою.

Також з початку року кожен платник податків має право подавати звітність в електронній формі (за бажанням).карикатура

Основні відмінності в деклараціях звичайної та неприбуткової організацій

Як і кожен документ, містить свої реквізити податок на прибуток 2023 в Україні. Законом, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку, затверджені наступні обов’язкові реквізити:

 • ​ назва документу (або його форми);
 • ​ назва суб’єкту господарювання;
 • ​ обсяг та зміст операції;
 • ​ одиниці виміру цієї операції;
 • ​ посади та дані відповідальних осіб;
 • ​ підписи відповідальних осіб.

Новим реквізитом стало поле, в якому зазначається місце складання документації. Відсутність або неповнота вказаних даних призведе до появи позапланової перевірки.

Якщо декларацію подає неприбуткова організація, то до обов’язкових реквізитів додаються наступні:

 • ​ реквізити держави, в якій знаходиться організація;
 • ​ місцезнаходження та повна назва нерезидента;
 • ​ ознака, на основі якої підприємство вважається неприбутковим;
 • ​ номер провадження в базі реєстру неприбуткових організацій;
 • ​ дата внесення організації до такої бази.

Реквізити до сплати податку на прибуток різні для кожного міста країни. 25 із них відповідають кожній із областей. Також існує окремий рахунок, що має назву «офіс великих платників податку».