Home Нерухомість ВВП Польщі у 2021-2022 роках

ВВП Польщі у 2021-2022 роках

185
0
Карта світу з ІЛР, 2018

ВВП Польщі у 2021-2022 роках

27.06.2022

Розбираючи економічні показники країн, розташованих у Східній Європі, можна дійти невтішного висновку, що ВВП Польщі одна із найвищих. Економіка цієї держави стабільно піднімалася і з 2021 року належить до категорії найрозвиненіших.

ВВП країн світу в 2018 році, прогноз на 2019 рік можна дізнатися, пройшовши за цим посиланням.


Основні економічні показники держави

Польща є найбільшою східноєвропейською країною, має кордон з 9 іншими державами, а також є вихід до моря, що істотно впливає на зростання її економіки. Важливо відзначити, що Польща – єдина посткомуністична країна, економіці якої присвоєно рейтинг розвиненої, а не такої, що розвивається.

Рейтинг економіки розвинених країн світу можна дізнатися, пройшовши за цим посиланням.

За обсягом внутрішнього валового продукту вона посідає з 21 по 24 місце у світі, залежно від року дослідження. Якщо розглядати його структуру докладніше, можна виділити цілий ряд найбільших складових. Серед них згадки заслуговують на наступні категорії:

  • сфера послуг, транспорту – 63,5%;
  • легка, важка промисловість – 33%;
  • сільськогосподарська сфера – 3,5%.

Вивчаючи подібні показники даної держави, доцільно зазначити, що згідно з класифікацією індексу розвитку людського потенціалу (скорочено ІРЛП), Польща належить до високорозвинених країн. Подібна оцінка складається з багатьох чинників, головними з яких є: тривалість життя населення, ВВП душу населення, паритет купівельної спроможності.

Карта світу з ІЛР, 2018

Карта світу з ІЛР, 2018

Крім того, на цей важливий показник значно впливає кількість років, які діти в середньому навчаються в школах, а також деякі інші параметри.

Рівень економічного розвитку країн світу можна дізнатися, пройшовши за цим посиланням.

Динаміка зростання

ВВП цієї держави демонструє стабільне зростання протягом кількох останніх років, причому серед країн-членів ЄС Польща посідає 4 місце. При цьому динаміка подібного показника різко відрізняється від середніх даних щодо ЄС, які говорять про суттєву рецесію, оцінену в 4,1%.Динаміка ВВП Польщі

На особливу згадку заслуговує ВВП на душу населення, оскільки цей показник дозволяє більш об’єктивно оцінити стан місцевої економіки. Планова економіка, характерна для соціалістичних країн, було ліквідовано біля Польщі лише 1990 року.

Як показує практика, це було правильне рішення, оскільки до 2016 року показник ВВП на душу населення зріс більш ніж у 8 разів порівняно з початком 90-х. Такі високі темпи зростання дозволили країні значно перевершити показники не лише інших держав ЄС, а також багатьох інших.

Завдяки цьому, у рейтингу країн ВВП на душу населення Польща посідає 13-те місце, що підтверджується дослідженнями Світового банку. При цьому найближчі сусіди – Словаччина, Чехія значно поступаються Польщі за цим показником.

Згідно з даними, опублікованими у 2021 році, ВВП цієї країни становив 509,96 млрд, продовжуючи стабільно збільшуватися протягом багатьох років.Обсяг ВВП країн Східної Європи та країн СНД

Почасти подібне зростання зумовлене цілою низкою факторів, серед яких, доцільно згадати:

  • вигідне географічне розташування;
  • швидкий та ефективний перехід від застарілої економічної моделі до вільного ринку;
  • розвиток промисловості, економіки, формування робочих місць.

Це яскраво контрастує з іншими державами, які були в минулому сателітами СРСР, оскільки вони, прагнучи зберегти колишню економічну модель, втратили багато часу і не змогли досягти подібних результатів. Прикладом може бути Болгарія, у якої за аналогічний період зростання ВВП зафіксовано не більше ніж у 3 рази, а також Угорщина, де показник дещо вищий – 3,7 раза.

Згідно з розрахунками, багато прибалтійських держав могли б досягти аналогічних показників, проте вони значно пізніше отримали незалежність, що негативно позначилося на їхній економіці.

Незважаючи на те, що сільськогосподарська галузь країни становить лише незначну частку ВВП, вона значно випереджає за темпами розвитку промислову сферу. Різні сільгосппідприємства є одними з найбільших роботодавців, оскільки у цій галузі працевлаштовано близько 17,4% активного населення держави.

Загальна кількість приватних господарств у секторі перевищує 2 млн, а більше половини виробленої продукції – яблук, буряків, помідорів та зерна призначено для внутрішнього споживання. Зазнаючи нестачі фуражного зерна, олії, пшениці, держава у великих обсягах імпортує подібні категорії товарів.

Темпи зростання, подальші перспективи

Як було сказано раніше, Польща демонструє стабільне зростання ВВП, яке продовжується з моменту переходу до вільної економіки. Водночас, державі буде потрібний значний час для того, щоб зрівняти подібні показники з найбільш розвиненими країнами, наприклад, з Німеччиною.

У першому випадку, за збереження сьогоднішніх темпів зростання, потрібно більше 50 років для того, щоб ВВП на душу населення Польщі та Німеччини були повністю ідентичними. Враховуючи поточні ціни, показник ФРН перевищує польський аналог більш ніж у 3,3 рази, становлячи в абсолютному вираженні 41 331 долар.ВВП на душу населення, паритет купівельної спроможності

Доходи населення, зайнятість

За останні роки трудове та пенсійне законодавство цієї держави було доопрацьовано, що справило значний вплив на рівень життя населення. Частково подібні зміни обумовлені стабільно високим зростанням ВВП країни, що відбиває її економічний розвиток.

Мінімальний розмір заробітної плати у Польщі становить 522 євро, тоді як середні її значення значно перевищують подібний показник та становлять 1 180 євро. У країні спостерігається поступове зменшення кількості безробітних, яке на 2021 рік становило близько 6,1% від загальної кількості населення.Рівень безробіття у Польщі

Пенсійна реформа, що проводиться у Польщі, починаючи з 1 жовтня 2017 року, передбачала скорочення віку, необхідного для отримання виплат. Для чоловіків він становив 65 років, а для жінок – 60 років. При цьому на початку 2022 року було змінено мінімальний розмір одержуваної пенсії, який становив 255 євро, що значно менше, ніж у деяких інших державах ЄС.