Home Новини Остання редакція закону України про звернення громадян 2017

Остання редакція закону України про звернення громадян 2017

3858
0
Закон України

Конституція України дає можливість своїм громадянам вносити пропозиції в органи управління державою, які б сприяли поліпшенню їх діяльності, підкреслювали недоліки в їх роботі і т.п. Регулюванням цього процесу займається остання редакція закону України «Про звернення громадян» 2017.

Закон України

Суть і структура закону України «Про звернення громадян»

Закон «Про звернення громадян» був прийнятий рішенням Верховної Ради України 2 жовтня 1996 року. 13 травня 1999 року в цей закон були внесені зміни, які мали б зробити законодавство в цій сфері більш сучасним.

Закон України «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями 2017 функціонує в повному обсязі. Остання зміна була внесена 2 червня 2016 року. Вона стосувалася останнього розділу закону, який має назву «Прикінцеві і перехідні положення».

Закон складається з 12 розділів і 365 статей. Він забезпечує громадянам України і особам, які тимчасово проживають на її території, можливість втручатися в управління державою, місцевими справами і керуванням підприємствами.

Регулювання розгляду звернень

Завдяки цьому закону громадяни України мають змогу приймати участь в управлінні справами державних органів, впливати на покращення їх роботи. Це стосується як органів місцевої влади, так і центрального апарату управління державою. Закон України «Про звернення громадян» станом на 2017 рік дає можливість будь-якому громадянину відстоювати свої права і інтереси.

підпис документів

Законодавство регламентує три види звернень громадян:

 • скарга;
 • заява;
 • пропозиція.

Під скаргою прийнято розуміти вимогу про захист інтересів і прав громадян, які були порушені внаслідок деяких дій, або бездіяльності органів влади, чи посадових осіб.

Заява – це такий тип звернення громадян, який містить прохання про реалізацію прав громадянина, які закріплені Конституцією України. Також в заяві може міститися інформація про порушення законодавства з боку як деяких органів влади, так і підприємств чи організацій. Те саме стосується і чиновників різного рангу (від керівників підприємств до народних депутатів).

Пропозиція – це звернення громадян, в якому містяться рекомендовані поради для покращення роботи органів влади різного рівня, вдосконалення їх діяльності.

Коментарі до закону України «Про звернення громадян» 2017 дають пояснення, що органи влади, куди поступило звернення, не можуть відмовити будь-якому громадянинові в розгляді цього питання. Підстави для відмови чітко прописані в законі. Органи влади мають право відмовити в розгляді, якщо:

 • в документі не прописано місце проживання його автора;
 • якщо документ не був підписаній творцями звернення;
 • якщо авторство документа не можливо встановити з будь-яких інших причин;
 • якщо те саме звернення, по якому вже було винесено рішення, подано тим самим громадянином в те саме відділення;
 • якщо в відповідні органи була направлена скарга на рішення після закінчення терміну його оскарження;
 • якщо звернення подали недієздатні громадяни.

Втім підставою для відмови приймати звернення не є той факт, що людина не є громадянином України. Право на розгляд звернення мають громадяни будь-якої країни, які проживають на території України на законних підставах.

кодекс законів

Особливості законопроекту

Даний закон чітко регламентує, що не можна направляти звертання в ті органи, діяльність яких оскаржується. Якщо ж скарга направлена в відповідні органи, то розглядати її мають вищестоящі посадові особи.

Закон надає громадянам, які подають скаргу чи заяву, право на:

 • особистий контакт с тим громадянином, дії якого визнані творцем скарги неправомірними (в ході розмови мають подаватися тільки вагомі аргументи);
 • ознайомитися з перебігом перевірки і тими матеріалами, які були знайдені;
 • подавати в відповідні органи додатковий пакет матеріалів, які можуть стосуватися справи;
 • в момент розгляду справи громадянин може бути присутній;
 • наймати юриста, який зможе оформити скаргу чи заяву в відповідності до законодавства;
 • одержання письмової відповіді від відповідних органів.

Для вирішення тієї проблеми, що постала після розгляду скарги законом встановлені відповідні терміни:

 • якщо справа вимагає проведення додаткових перевірок, то для цього надається термін до 1 місяця;
 • якщо перевірки не обов’язкові, чи можна обійтися без них, то розгляд скарги чи пропозиції відбувається невідкладно (терміном до 15 днів);
 • звернення розглядається терміном до 45 днів, якщо для вирішення питання знадобилася спеціальна перевірка.

Закон України

Закон України «Про звернення громадян» регламентує порядок і можливості захисту громадянами своїх прав, а також допомагає контролювати державну владу на всіх її рівнях, а також керівників підприємств, чиновників всіх рівнів.